Bård Jervan

Telefon: 33 11 55 30 / mob 90 94 25 60
E-post: baard@mimir.no

Rådgiver

Over 20 års erfaring

Bård Jervan (født i 1957) er gründer og senior partner. Bård er den mest erfarne av oss, med over 20 års erfaring som rådgiver. Han er en ivrig seiler, glad i havet og i jazz. Bård har sittet i styret for Larvik Musikklubb og vært lokalpolitisk aktiv innen by- og næringsutvikling. Han vil gjerne til nye øyer i feriene og har også, tro det eller ei, snorklet med spekkhuggere i Tysfjord midt på vinteren. Bård går til og fra kontoret i Larvik til daglig, men er stadig på reisefot. Han har med sin lange fartstid i bransjen god kunnskap om svært mange steder, opplevelsesmuligheter og reisemål landet rundt. Bård er gift med Ingvild og har to voksne døtre.

 

Bård er cand. mag. med økonomi, reiselivsfag (fra Høyskolen i Lillehammer) og sosiologi (Universitetet i Bergen) i fagkretsen. Han har bestyrt Nordkapphallen, jobbet med reiseliv i Nordland fylkeskommune og Samferdselsdepartementet og Reiselivsutvikling AS. Bård var direktør i Telemarkreiser i 5 år (1991-1996) og har sittet i styret i Norges Turistråd (1994-1996) og Nordlandsforskning (2011-2016). Han sitter i konseptrådet for Nasjonale turistveger og i styret for Høyt & Lavt klatreparker.

 

Bred prosjektledererfaring
Bård har ledet store prosjekter innen destinasjonsutvikling bl.a for Lofoten, Geilo, Hovden og Narvik og har både skrevet og revidert Innovasjon Norges veileder; Håndbok i reisemålsutvikling. Bård satt 5 år (2004-2009) i prosjektledelsen for ARENA-prosjektet Innovativ Fjellturisme og har vært klyngeleder for Innovative Opplevelser (61 virksomheter i Nord-Norge) siden 2008. Bård har lang erfaring med klyngeledelse og innovasjon i nettverk, og blir også brukt av Innovasjon Norge til opplæring av nye prosjektledere.  

 

Bård jobber også med FoU-sektoren, strategirådgivning for bedrifter, konseptutvikling, utredninger, mulighetsstudier og markedsvurderinger. Han har et stort fagnettverk både nasjonalt og internasjonalt, herunder innen den ledende internasjonale organisasjonen for Adventure-turisme (ATTA).

 

I 2016 åpnet han Norsk Opplevelseskonferanse, som han har vært faglig ansvarlig for i over 10 år, som basehopper. Det har vi på film! Klikk på linken på venstre side.

Dag G. Nordsveen
Bård Jervan
Seilbåt som seiler inn mot Svenner fyr
Bård Jervan bader i snøen
Publikum på Træna festivalen