FRAM Strategisk Ledelse - Mat & Reiseliv

Oppdrag

Type Bedriftsrådgivning: FRAM Strategisk Ledelse - Mat & Reiseliv
Prosjekteier: Fossekall as (www.fossekall.no)
Finansiering: Innovasjon Norge og bedriftene som deltar
Gjennomført: 2016 – 2017 (Østfold, Akershus) og 2017-2018 (Agder)
Rolle: Rådgiver
Kontaktperson: Ingrid Solberg Sætre, Mimir as
Referanse: Prosjektleder FRAM Vigdis Myhre Næsseth, e-post: vmn@fossekall.no, Bedrift fra Østfold: Bamsrudlåven as, e-post: elin@bamsrudlaven.no                                                                   

FRAM er Innovasjon Norges landsdekkende ledelsesprogram for små og mellomstore bedrifter og gjennomføres i ulike bransjer. Gjennom det 1 ½-årige programmet utvikler deltagerne/bedriftene kunnskap, ferdigheter og evnen til å styrke bedriftens konkurranseevne og lønnsomhet.

 

Deltakerne blir delt inn i grupper og de får sin egen bedriftsrådgiver som er grundig kvalitetssikret. De har selv vært i lederposisjoner og vet hvor skoen trykker. Mimir er rådgiver for bedrifter som deltar på FRAM-program innen Mat- & Reiselivsbransjen. Innovasjon Norge som eier FRAM-programmet erfarer at bedriftsrådgiveren er helt sentral for å oppnå målene satt av den enkelte bedrift.

Gårdis fra Bamsrudlåven
Nettside Bamsrudgård
Eksteriør Bamsrudgård