Konseptutvikling for NordNorsk Reiseliv AS

Oppdrag

Type: Markedsutvikling - Innovasjonsprosjekt
Finansiering:

  • Innovasjon Norge
  • Nordland
  • Troms og Finnmark Fylkeskommuner
  • NordNorsk Reiseliv AS

Prosjekteier: NordNorsk Reiseliv AS
Gjennomført: 2016-2017
Rolle: Strategisk rådgiver, mentor, workshopledelse og konseptdesign
Kontaktperson: Ann-Jorid Pedersen. Mimir as
Referanse:
 Ann Heidi Hansen og Trond Øverås

For å styrke konkurranseevnen, for å ta et aktivt grep om de nye markedsmulighetene som vokser fram og for å etablere en mer effektiv samhandling mellom aktørene i landsdelen, ønsket NordNorsk Reiseliv å gjennomføre et pilotprosjekt. Prosjektet skulle prøve ut nye samhandlingsformer, nye kommunikasjonsformer, nye arbeidsprosesser og nye designmetoder bygd rundt ideen om merkevarebyggende opplevelseskonsepter som kan fungere på tvers av destinasjonene. Det ble utviklet 3 pilotkonsepter som ble utviklet sammen med aktører i hhv Nordland, Troms og Finnmark. Som en del av prosessen innførte NNR nye måter å sikre kundeinnsikt, planla overgangen fra kampanjetenkning til always-on-systemer, etablerte nye samarbeidsformer mellom aktørene og innførte en mer strategisk tilnærming til landsdelens kundeportefølje. Opplevelseskonseptene skal utvikles videre de neste årene og vil bli en del av NNRs framtidige satsning. Den største gevinsten i prosjektet var kanskje likevel at man fikk en reell innovasjon i selskapets prosesser, organisasjon og rolleforståelse.

Marten Bril
Gruppe på Hvalsafari
Terje Rakke
To damer på sykkeltur på Vega
Frank Andreassen
Vikingjente som skyter med pil og bue