Konsekvenser for reiseliv ved vern av Hjerkinn skytefelt

Oppdrag

Prosjekteier: Fylkesmannen i Oppland
Gjennomført: august 2015 – februar 2016
Rolle: prosjektleder
Kontaktperson: Torill Olsson, Mimir as
Referanse:
Line Andersen, Fylkesmannen i Oppland

Utgangspunktet for forslag til vern er at Stortinget i 1999 vedtok å legge ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturlig tilstand og innlemme det i eksisterende verneområder på Dovrefjell. Området er lett tilgjengelig for turister og har ikoniske elementer som Snøhetta, Viewpoint Snøhetta, moskus og villrein gjør området attraktivt. Reiseliv er derfor en viktig næring i regionen, og en ønsket derfor en vurdering av konsekvenser for reiseliv ved et ev vern. Oppdragsgiver for utredningen var Fylkesmannen i Oppland.  

Nærbilde av moskusokse på Hjerkinn
Bilde av eksteriør Snøhetta Viewpoint