Verdens beste langrennsopplevelser

Oppdrag

Type: Innovasjon/omstilling
Prosjekteier: Oppland fylkeskommune
Gjennomført: våren 2013 til dd
Rolle: Prosjektledelse
Kontaktperson: Torill Olsson, Mimir as
Referanse:
Liv Bjerke, Oppland fylkeskommune

 

Prosjektet er forankret i Oppland fylkeskommunes arbeid for omstilling og utvikling av reiselivet. Gjennom programmet skal utvalgte bedrifter få kompetanse, støtte og verktøy til å omstille seg mot ulike segmenter i langrennsmarkedet.  Programmet er lagt opp etter «hjelp til selvhjelp»-prinsippet og det er bedriftenes kompetanse og innovasjonsevne som skal bedres.  Slik skal bedriftene settes i stand til å jobbe med innovasjon også mot andre segmenter, noe som er nødvendig for helårig drift og lønnsomhet. Programmet benytter moderne prinsipper og verktøy for kundetilpasning og kunnskapsbasert innovasjons- og klyngearbeid.

Litet barn går på ski
Par går på ski i terreng med hytter på Gomobu