Masterplan for Norefjell

Oppdrag

Type: Reisemålsutvikling/Masterplan
Prosjekteier: Sigdal kommune
Gjennomført: februar til september 2017
Rolle: Prosjektledelse
Kontaktperson: Torill Olsson, Mimir as
Referanse:
Jostein Harm/Lisbeth Friberg, Sigdal kommune

Sigdal og Krødsherad kommuner har gjennomført en felles reisemålsprosess for Norefjell, dvs. for området mellom Eggedal og Noresund. Masterplanen og prosessen rundt den, skal være et felles kunnskapsgrunnlag og gi konkrete rammer for kommunenes arbeid med å rullere kommunedelplanene for sine respektive deler av Norefjell. Utredningsområdet omfatter tradisjonelle hytteområder, mer intensivt utbygde områder, arealer tilrettelagt for langrenn og alpin samt uberørt natur. Ved å se området i en helhet kan en utnytte ressursene til å utvikle et helhetlig konsept, med tilbud og arealløsninger som både utfyller og samspiller med hverandre, og dermed sikrer Norefjells posisjon som en attraktiv og bærekraftig fjelldestinasjon også i fremtiden.

Jente på fottur
Syklist sykler i fjellterreng