Reisemålsutvikling Svalbard

Oppdrag

Type: Reisemålsutvikling – forprosjekt (fase 1), hovedprosjekt (fase 2), gjennomføring (fase 3)
Prosjekteier: Visit Svalbard AS
Finansiering: Innovasjon Norge, departementer, samt offentlige og private aktører på Svalbard
Gjennomført: 2013-2018
Rolle: Prosjektledelse i fase 1 og 2, mentor i fase 3
Kontaktperson: Ann-Jorid Pedersen og Bård Jervan, Mimir as
Referanse: Ronny Brunvoll og Trine Krystad

Formålet med prosjektet var å øke attraksjonskraften og bærekraften til Svalbard som reisemål gjennom å sikre en forpliktende, helhetlig og markedsorientert tilnærming til utviklingen. Reisemålsprosessen hadde som visjon at Svalbard skal bli et viktigste høyarktiske reisemålet i verden og at Svalbard skal doble antall årsverk i reiselivet fram mot 2025. Videreutviklingen av Longyearbyen som en egen opplevelsesarena, har også stått sentralt i arbeidet. De viktige byggeklossene i prosessen har vært å avklare ambisjoner og mål, sikre en god steds- og prosessutvikling, styrke opplevelsesutviklingen, gi reiselivet en tydeligere rolle i næringsutviklingen og å øke kvaliteten og differensieringsevnen i kommunikasjonen av reisemålet og produktporteføljen. Masterplan for Svalbard er tilgjengelig hos Visit Svalbard ved forespørsel.

 

Nediset Basecamp Svalbard båt
Spitsbergen sett fra havet i sollys
Rosa solnedgang på Svalbard