Bedriftsnettverket The Conference Coast

Oppdrag

Type: Bedriftsnettverk – forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt 
Prosjekteier: The Conference Coast ved:

  • Quality Hotel Tønsberg
  • Scandic Park Hotel
  • Farris Bad
  • Oslofjord Convention Center
  • Torp Sandefjord Lufthavn

Finansiering: Innovasjon Norge samt bedriftene i nettverket
Gjennomført: 2011 - 2016
Rolle: Mimir var prosjektleder
Kontaktperson: Marie Bergsli Mimir as
Referanse: Hotelldirektør Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg og Anne Strømøy, Visit Vestfold

Fem av de største reiselivsbedriftene i Vestfold etablerte i 2012 bedriftsnettverket «The Conference Coast». Målsetningen var å utløse ny internasjonal møtetrafikk i Vestfold gjennom målrettet utviklingsarbeid, markedsbearbeidelse  og å utvikle salgbare konsepter til MICEE-kunder (meeting, incentive, conference, exhibition, event). Anne Strømøy ble ansatt som salgs- og utviklingssjef. Det ble utviklet flere «spinn-off» prosjekt bla et samarbeid med VestfoldMat SA om å utvikle en VestfoldMeny.

Dette innovative samarbeid som ble gjennomført på tvers av hotellkjeder og frittstående bedrifter og «konkurrerende» Vestfoldbyer har vekt stor interesse og nysgjerrighet både i reiselivsbransjen, hos offentlige aktører og i media. The Conference Coast hadde en visjon om å bidra til en positiv utvikling av reiselivsnæringen i fylket og bidro i stor grad til etableringen av VisitVestfold. I 2016 ble The Conference Coast integrert i VisitVestfold hvor Anne Strømøy nå jobber videre på det fundament som ble startet i nettverket.

Lansering av Vestfoldmeny, mennesker rundt bord med mat.
Dag G. Nordsveen
Konferansegjester foran KLM fly på Torp Lufthavn
Dag G. Nordsveen
Konferansegjester i bar på Quality Hotel Tønsberg