Bedriftsnettverket The Conference Coast

Oppdrag
23.03.201713:08 Janne Auby

Type: Bedriftsnettverk – forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt 
Prosjekteier: The Conference Coast ved:

  • Quality Hotel Tønsberg
  • Scandic Park Hotel
  • Farris Bad
  • Oslofjord Convention Center
  • Torp Sandefjord Lufthavn

Finansiering: Innovasjon Norge samt bedriftene i nettverket
Gjennomført: 2011 - 2016
Rolle: Mimir var prosjektleder
Kontaktperson: Marie Bergsli Mimir as
Referanse: Hotelldirektør Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg og Anne Strømøy, Visit Vestfold

Fem av de største reiselivsbedriftene i Vestfold etablerte i 2012 bedriftsnettverket «The Conference Coast». Målsetningen var å utløse ny internasjonal møtetrafikk i Vestfold gjennom målrettet utviklingsarbeid, markedsbearbeidelse  og å utvikle salgbare konsepter til MICEE-kunder (meeting, incentive, conference, exhibition, event). Anne Strømøy ble ansatt som salgs- og utviklingssjef. Det ble utviklet flere «spinn-off» prosjekt bla et samarbeid med VestfoldMat SA om å utvikle en VestfoldMeny.

Dette innovative samarbeid som ble gjennomført på tvers av hotellkjeder og frittstående bedrifter og «konkurrerende» Vestfoldbyer har vekt stor interesse og nysgjerrighet både i reiselivsbransjen, hos offentlige aktører og i media. The Conference Coast hadde en visjon om å bidra til en positiv utvikling av reiselivsnæringen i fylket og bidro i stor grad til etableringen av VisitVestfold. I 2016 ble The Conference Coast integrert i VisitVestfold hvor Anne Strømøy nå jobber videre på det fundament som ble startet i nettverket.

Lansering av Vestfoldmeny, mennesker rundt bord med mat., click to open in lightbox
Dag G. Nordsveen
Konferansegjester foran KLM fly på Torp Lufthavn, click to open in lightbox
Dag G. Nordsveen
Konferansegjester i bar på Quality Hotel Tønsberg, click to open in lightbox

Logo Miljøfyrtårn