Trolltunga

Oppdrag

Prosjekteier: Hordaland fylkeskommune/Vestlandet
Gjennomført: Våren 2019
Rolle: Underleverandør til Norconsult AS
Kontaktperson: Torill Olsson, Mimir as
Referanse: Astrid Rongen, Norconsult AS eller Marta Rongved Dixon, Hordaland fylkeskommune/Vestland

Trolltunga har i løpet av få år utviklet seg til et ikon i norsk reiseliv.  I 2018 hadde Trolltunga 88 000 besøkende, nesten utelukkende førstegangsbesøkende og fra land utenom Norge. Turen er krevende og nesten alle går uten guide. Dette gjør Trolltunga til en helt spesiell naturbasert attraksjon. 

Målet med besøkstrategien er å legge til rette for og styre bruken av et område slik at man optimaliserer:

  • Opplevelsen for de besøkende
  • Lokal verdiskaping.
  • Ivaretaking av naturverdiene

I tillegg skal besøksstrategien bidra til at Trolltunga får status som Nasjonal turiststi.

Dame i rosa på vei til Trolltunga
Gjester i kø på Trolltunga