Kristin Prøven blir ny rådgiver i Mimir

Kristin har lang erfaring fra ledelse, drift, markedsføring og utvikling på bedriftsnivå. Hun kommer nå fra Visit Lillehammer der hun var ansvarlig for at Lillehammer-regionen (som første byregion) ble merket som bærekraftig reisemål i 2018 og re-merket i 2021. Som en del av bærekraftarbeidet har Kristin også jobbet med prosjekter innen grønn mobilitet og mat. Kristin fullførte i 2021 en erfaringsbasert master i reiselivsledelse ved UiT med dypdykk i hvordan bærekraftarbeidet ivaretas på destinasjoner merket som bærekraftig reisemål. Hun tiltrer 1 januar og vil ha kontorsted på Lillehammer. 

Nyhet

"Jeg gleder meg til å starte et nytt reiselivskapittel etter snart 8 år i Visit Lillehammer", sier Kristin. "Det blir veldig spennende og motiverende å få bruke egen erfaring og kunnskap i videreutvikling av reiselivet i hele Norge, sammen med de dyktige, nyskapende og ambisiøse kollegaene i Mimir".

"Vi i Mimir skal være endringsagenter for norsk reiseliv. Målet er å være en aktiv bidragsyter inn i arbeidet med å realisere næringens visjon "Sterke inntrykk med små avtrykk". Ved ansettelsen av Kristin styrker vi laget ytterligere for å bidra i den bærekraftomstillingen som er helt grunnleggende for å ta ut reiselivets potensial. Dette er et arbeid som må gjennomføres både i bedriftene, på reisemålene og ikke minst i samspillet mellom reiseliv og lokalsamfunn. Kristin vil med sin brede bakgrunn, sin erfaring fra praktisk bærekraftarbeid og sitt verdigrunnlag være en viktig ressurs inn i dette», sier Torill Olsson, styreleder i Mimir.

  

Om Mimir

Mimir er ett av Norges eldste og største rådgivningsmiljøer innen reiseliv og opplevelsesbasert verdiskaping.  Selskapet ble etablert i 1996 og har i dag kontorer i Larvik, Oslo, Fredrikstad, Halden, Hemsedal og Tromsø.

Med Kristin på laget vil Mimir ha åtte heltidsansatte. Øvrige ansatte er rådgiverne Torill Olsson, Marie Bergsli, Ann-Jorid Pedersen, Ingrid Solberg Sætre og Lena Nøstdahl, grafisk designer Janne Auby og researcher Sarah Maria Peters. Les mer om Mimir AS på mimir.no

 

For ytterligere informasjon:  

Kenneth Nordahl Pedersen
Kristin Prøven
Portrett av Kristin Prøven