Vil du bli Varde Rådgiver?

Kvalitetsutvikling er en pågående prosess. Varde Rådgivere spiller derfor en nøkkelrolle i arbeidet med å løfte kvaliteten på norske reiselivsopplevelser. Høres dette spennende ut? Varde søker nå etter rådgivere over hele landet.

Meld meg på

Varde rekrutterer Varde Rådgivere over hele Norge

Varde Opplevelseskvalitet er utviklet spesielt for reiselivsbedrifter som produserer opplevelser og aktiviteter, attraksjoner, museer og festivaler. 

Hensikten med systemet er å forbedre kvaliteten i den enkelte bedriften, samt å sette nasjonale kvalitetsstandarder for denne delen av næringa. 

Systemet kvalitetssikrer hele kundereisen for den enkelte bedriften, og Varde Rådgiveren besøker bedriften som en "Mystery Guest", sammen med andre gjester.

Varde Rådgiveren har med seg et sett med kriterier som bedriften og produktet skal evalueres etter, og en utfyllende rapport presenteres for bedriftsledelsen etter besøket.

I dette møtet avtaler Varde Rådgiveren hvordan arbeidet medkvalitetsutvikling i bedriften skal tas videre. 

 

Dine kvaliteter som Varde Rådgiver:

Varde ser etter ressurspersoner rundt om i landet og på Svalbard som fyller følgende beskrivelse:

 • Du må kunne delta i utendørs opplevelser og aktiviteter, ta del i måltidsopplevelser og delta på festivaler, samt besøke museer og attraksjoner.
 • Du har kjennskap til den norske reiselivsnæringen og noe kunnskap om reiselivs- og opplevelsesaktører i regionen der du bor.
 • Du har høyere utdanning, er analytisk og du har erfaring fra å utforme rapporter, samt å formidle og presentere disse for andre.
 • Du er fleksibel til å påta deg sertifiseringsoppdrag med jevne mellomrom, både i regionen der du bor, men også ellers i landet.
 • Du liker å gi råd og søker etter forbedringspotensial i dine engasjementer.
 • Du liker systematisk jobbing og trives med å jobbe langsiktig med utviklingstiltak.
 • Du må gjerne jobbe i eller være tilknyttet en reiselivsbedrift- eller opplevelsesaktør, men dette er ingen forutsetning.
 
Obligatoriske kurs

Alle Varde Rådgivere må gjennomgå et obligatorisk kurs med opplæring i selve kvalitetssystemet, kriteriene og i sikkerhets- og risikovurdering. I Varde Opplevelseskvalitet legged det spesielt vekt på opplevelsesdimensjonen, og nettopp dette skiller Varde fra andre europeiske kvalitetssystemer som i større grad har fokus på service og servicekvalitet. Kvalifiseringskurset gjennomføres som digitalt kurs og går over 5 dager. Tema og læringsmål er som følger: 

 • 22. feb: Bakgrunnen for Varde, målsetting og kriteriene
 • 23. feb: Vekting av kriteriene, poengscore og utfylling av skjema
 • 3. mars: Vurdering av kvalitet i opplevelser
 • 4. mars: Vurdering av kvalitet i opplevelser og risiko og sikkerhetsvurdering
 • 12. mars: Krav til integritet, bærekraft og økonomiske modeller

Kursdagen starter kl. 10.00 og avsluttes kl. 15.00 med 45 min lunsjpause kl.12.00. For å bli kvalifisert som Varde Rådgiver må du delta på alle kursdager.

Dersom du vil bli Varde Rådgiver, men en eller flere av kursdatoene ikke passer, så oppgi dette i påmeldingsskjemaet, så kan du få muligheten til å bli med på neste kurs.

For deltakelse på kurset må hver deltaker betale kr. 1 000,- (+ mva) i kursavgift. Kursavgiften skal betales før første kursdag.

  
Dette tilbys deg som rådgiver:
 • Gjennomgang av et produkt for en bedrift første gang, inklusive utforming av rapport og digitalt møte med gjennomgang av rapporten for bedriftsledelsen, honoreres med kr 4000. For gjennomgang av produkt nr 2 for samme bedrift er honoraret kr 3000, og for tredje eller flere produkter kr 2000. Mva kommer i tillegg. 
 • Gjennomgang at et produkt for en bedrift andre eller flere ganger, inklusive utforming av rapport og digitalt møte med gjennomgang av rapporten for bedriftsledelsen, honoreres med kr 3000. For andre eller flere gjennomganger av produkt nr 2 eller flere for samme bedrift er honoraret kr 2500. Mva kommer i tillegg.
 • Kostnader knyttet til reise- og opphold dekkes etter Statens satser ved bruk av billigste reisemåte. Reiseregning utfylles per reise og refunderes sammen med utlegg for deltakelse i aktiviteten eller opplevelsen/kjøp av billett.
 • Kostnader knyttet til videreutdanning for bruk av Varde Opplevelseskvalitet, deltakelse på kompetansekurs og samlinger i regi av Varde Opplevelseskvalitet AS, dekkes av Varde Opplevelseskvalitet AS.
 • Varde Rådgivere plikter å møte på kompetanse- og videreutdanningskurs initiert av Varde Opplevelseskvalitet AS.
 • Alle Varde Rådgivere må signere en taushetserklæring om bedriftsinformasjoner som du får tilgang til, samt Varde sin etiske retningslinjer.
 • Varde Opplevelseskvalitet AS forbeholder seg retten til å ikke godkjenne uegnede personer som Varde Rådgivere, eller å frata Varde Rårdgivere som ikke fungere etter intensjonene, status som Varde Rådgivere. 

Les mer om Varde Rådgiver

Les mer om Varde Opplevelseskvalitet

 

Påmeldingsfristen er 12. februar 2021

Kathrine Sørgaard-nordnorge.com
Bilde av jente som ser på informativt skilt ved Vega verdensarv senter.
Terje Rakke-Nordic Life-nordnorge.com
Bilde av ryttere på tur i ved vann i norsk natur.
Svetlana Funtusova-nordnorge.com
Bilde av helleristninger på Alta Museum.
Arthur Arnesen
Bilde av musikere på scenen på Nordlys festivalen.