Mimir Halden i nye lokaler

Mimir Halden holder nå til sammen med Blender Collective i Storgata 15 i Halden. Offisiell åpning av kontorene blir 10. juni i forbindelse med "Ordførerens frokostmøte", men Ingrid er på plass og trives med utsikt til Busterudparken midt i Halden sentrum.

Nyhet

Blender Collective SA er et nettverk for et bredt spekter av kreative og nyskapende virksomheter i Østfold (Viken).

Blender har i dag over 60 medlemsbedrifter i Østfold (Viken) og arbeider for vekst og utvikling i medlemsbedriftene gjennom nettverksbygging, kompetanseheving, kunnskapsdeling og nyskaping på tvers av fag og bransjer.

Kunnskap, deling og vekst er Blender sine hovedverdier.

Blender har tre virksomhetsområder:

  1. Coworking og arrangementer - samlokalisering i Halden og Fredrikstad der det fasiliteres og legges tilrette for medlemmene i form av fysiske arbeidsplasser og div arrangementer (interne og eksterne)
  2. Akselerator - ett 12 måneders program for startup bedrifter som får hjelp til å utvikle sin forretningsmodell ut i marked (her skjer en seleksjon)
  3. Rådgivning av prosjekter for medlemmene; koblinger opp mot virkemiddelapparatet, samarbeidspartnere, akademia og forskningsmiljøer.

Blender Coworking i Halden har nå flyttet inn i en historisk bygning utformet av arkitekt Albert Wille. Denne bygningen sto ferdig i 1907, og kom med tiden i familien Finsruds eie som ble en lokal og velkjent skobutikk, Sko Finsrud. Butikken har vært en institusjon for lokalsamfunnet i over 100 år og drevet av familien i tre generasjoner. Nå fylles lokalene med flinke initiativrike mennesker.

 Velkommen til Storgata 15!