Nasjonal reiselivsstrategi

Den nasjonale reiselivsstrategien er ferdigstilt og 6. mai 2021 var overrekkelsen fra Innovasjon Norge til Næringsministeren.

OPPDRAG

Strategien er plattformen for en bærekraftig utvikling av norsk reiseliv mot 2030. Mimir har vært med som prosessleverandør fra arbeidet starte opp vinteren 2020 og frem til overleveringen den 6. mai 2021.

- I dag er vi både stolte og ydmyke over å ha fått bidra med våre faglige og prosessuelle ressurser i utformingen av en nasjonal strategi for fremtidens reiseliv, sier Mimirs kontaktperson Ingrid Solberg Sætre.  Samtidig vet vi at det er nå jobben starter med implementeringen rundt om i hele reiselivs-Norge. Vi i Mimir er motivert og klare for å bidra også i den neste fasen for å ta strategien «fra ord til handling».   

Fra reiselivet. Til regjeringen.

I starten av 2020 fikk Innovasjon Norge i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å lede arbeidet med en ny nasjonal reiselivsstrategi.

- Siden den gang har vi gjennomført en omfattende strategiprosess, som har engasjert og involvert aktører fra en rekke bransjer og sektorer. Vi har mottatt innspill, fra både næringsaktører, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og andre i hele landet, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet i dag. Arbeidet har gitt mange gode forslag til nye løsninger, og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.

- Dette er en strategi vi mener blir viktig både for fremtidens reiseliv som en vekstnæring, og for Norges økonomi totalt sett. Nå ser vi fram til å overrekke den til næringsministeren, og ikke minst, til å dele den med reiselivsnæringen og andre som har bidratt, sier Bratland Holm.

Fakta:

  • Innovasjon Norge har ledet arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien. 
  • Prosessen involverte relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv.
  • Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet, og kommet med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.
  • Mimir ble valgt ut som prosessleverandør og hele teamet i Mimir har vært involvert i dette viktige oppdraget for norsk reiseliv.
     

 

Strategiledelse:

Prosjektansvarlig:
Håkon Haugli, adm.dir. i Innovasjon Norge

Prosjektledere:
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør og Audun Pettersen, leder reiselivsutvikling (begge Innovasjon Norge)

Prosessleverandør:
Mimir as v/ Ingrid Solberg Sætre; ingrid@mimir.no

Prosjektgruppen:
Består av ressurspersoner fra Innovasjon Norge og valgt prosessleverandør.

Bilde av forside til Nasjonal Reiselivsstrategi