Prosessveileder merket for bærekraftig reisemål

Mimir har tre rådgivere som er godkjent som prosessveiledere for reisemål som ønsker å oppnå Innovasjon Norges merke for "Bærekraftig reisemål".

Tjeneste

Merkeordningen er et verktøy og en arbeidsprosess for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og kontinuerlig med å bli mer bærekraftig. For å oppnå merket må reisemålet besvare og dokumentere på en standard. Gjeldende Standard for Bærekraftig reisemål versjon 3.0 har 5 temaer, 31 kriterier og 84 indikatorer. Hvert tema har et sett kriterier som igjen har et sett med konkrete måleindikatorer (måleparameter/KPIer). Alle kriterier og indikatorer er obligatoriske og må besvares. Reisemål med cruise må også besvare ett sett med cruisekriterier. I tillegg må reisemålet gjennomføre undersøkelser blant medlemmer, gjester og innbyggere. Det skal også utarbeides en handlingsplan for hvordan reisemålet skal bli mer bærekraftig. Alt lastes opp i en portal og godkjennes av en ekstern kontrollør.

Prosessen er krevende og forutsetter deltakelse fra mange ulike aktører. Ikke minst er det viktig med tett samarbeid mellom næring og kommune(r). Det er avgjørende at reisemålet har en dedikert prosjektleder lokalt som kan jobbe systematisk og over tid. Innovasjon Norge stiller krav om at reisemålene engasjerer en godkjent ekstern prosessveileder. Dette fordi merkeordningen har mange detaljer, og fordi erfaring med hvordan andre har håndtert ulike indikatorer og tema er til stor nytte.

Prosessen frem til første godkjenning tar ca. 2 år. Deretter er det årlig rapportering og remerking hvert 3 år.

Mimir har tre rådgivere som er godkjent av Innovasjon Norge som prosessveiledere for reisemål frem til første godkjenning

I tillegg kan vi også bistå med utvikling og gjennomføring av de undersøkelsene som er obligatoriske for å oppnå merket og har også spissforedrag, workshops og annet som kan være med å forenkle prosessen både frem til første kvalifisering for merket og i det videre langsiktige arbeidet med bærekraftig utvikling på reisemålet.

Les mer om Merkeordningen her: business.visitnorway.com

For nærmere informasjon kontakt:

Torill Olsson, torill@mimir.no, mob: 99 56 80 45
Ingrid Solberg Sætre, ingrid@mimir.no , mob: 92 01 04 61
Kristin Prøven, kristin@mimir.no, mob: 99 30 88 48

 

Mimir har bistått følgende reisemål som har oppnådd Merket:

 

Mimir bistår følgende reisemål som er i prosess med å oppnå Merket:

  • Senja
  • Åfjord
  • Nordkapp
  • Kautokeino
  • Nordfjord
  • Fredrikstad
  • Vest-Telemark

  

 Bilde av logo Merket for Bærekraftig Reisemål.

 

Dag G. Nordsveen
Torill Olsson
Portrett av Torill Olsson
Dag G. Nordsveen
Ingrid Solberg Sætre
Portrett av Ingrid Solberg Sætre
Kristin Prøven
Portrett av Kristin Prøven

Relaterte artikler