Foredragsholdere

Våre rådgivere benyttes også som foredragsholdere og konferanseledere, samt som fagansvarlige for ulike kompetansetiltak.

Kurs

Ny og dyktig foredragsholder i Team Mimir

Lena Nøstdahl evner å motivere og begeistre i sine foredrag, ved å forenkle kompliserte budskap og alltid ha en faglig solid forankring. Hun har opparbeidet seg solid erfaring med foredrag på større og mindre arenaer, og kombinerer gjerne temabasert formidling etterfulgt av workshops.  

Spisskompetanse: ansvarlig markedsføring og bærekraftig utvikling, strategiske segmenteringsverktøy og målrettet kommunikasjon, adferds økonomi og «nudging».  

 

Gode evalueringer

Evalueringer fra konferansene viser at vi både oppleves som kunnskapsrike, relevante og gode til å formidle.

Temaer for undervisning

De vanligste temaene for vår undervisning er knyttet til opplevelsesdesign, trender og fremtidsperspektiver, markedskunnskap og kjøpsadferd, distribusjon, attraksjonskraft, reisemålsutvikling, bærekraftig reiseliv og organisering.

Høgskolenivå

Flere av oss har kompetanse i å undervise på høgskolenivå.

Lena Nøstdahl
Portrett av Lena Nøstdahl
Ann-Jorid Pedersen
Portrett av Ann-Jorid Pedersen
Bård Jervan
Portrett av Bård Jervan
Ingrid Solberg Sætre
Portrett av Ingrid Solberg Sætre
Marie Bergsli
Portrett av Marie Bergsli
Torill Olsson
Portrett av Torill Olsson