Korona / Covid-19 – innsikt

Vi har samlet en rekke artikler, undersøkelser, markedsinnsikter og presentasjoner om Korona-situasjonen. Disse handler om hvordan situasjonen påvirker reiselivet og veien videre etter pandemien.

5 tourism promoting capaigns hitting the right notes in a crisis

Best practice eksempler fra reiselivsvirksomheter som har vært gode på markedsføring i løpet av krisen
www.skift.com

 

Frykter el-flymål skal ryke på grunn av korona

Widerøe har innstillt målet om nullutslippsfly. Fakta om elektrifisering av flybransjen.
www.nrk.no

 

Skift Research

Diverse artikler, markedsinnsikt, rapporter på turisme og covid-19. 
https://research.skift.com

 

Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of Covid-19

Artikkelen sammenligner konsekvensene av Covid-19 med tidligere pandemier og andre globale kriser og utforsker hvordan pandemien vil kunne endre samfunn, økonomi og turisme. Den diskuterer hvordan Covid-19 er en paralell til den pågående klimakrisen og stiller spørsmål ved måten turisme alltid måles i volum ved UNWTO og andre større organisasjoner. Artikkelen gir en god oversikt over utviklingen av reiselivet i løpet av Covid-19 utbruddet, med stengte grenser, restriksjoner og konsekvenser av dette innen ulike bransjer av reiselivet (fly, hotell, MICE, event, cruise osv). Den belyser også implikasjoner for det reiselivets fremtid og antyder at fokuset IKKE bør være på å komme tilbake til "business as usual".
www.tandfonline.com

 

Covid-19 leads to a new contect for the "right to tourism". A reset of tourists´perspectives on space approproation is needed

Artikkelen tar for seg utfordringer innen overturisme og slitasje og mulighetene Covid-19 gir til å re-tenke turisme og destinasjonsutvikling. Artikkelen belyser også effekten av "shared spaces" - som har blitt synliggjort gjennom pandemien.
www.tandfonline.com

 

Travel and tourism after Covid-19 - business as usual or opportunity to reset?

Artikkelen tar for seg behovet for å diversifisere turisme, forbedre turisme-infrastruktur - spesielt i distriktene, forbedre helse- og hygiene tiltak og informasjon, utvikle system for å måle kvalitet og service, og at fremtidens turisme i større grad kommre til å handle om bærekraft og mindfullness.
www.tandfonline.com

 

Impact of Covid-19 On Business Decision Making, Spending & Recovery

www.azuriteconsulting.com

 

Situasjonsanalyse av Norsk reiselivsnæring

www.nhoreiseliv.no

 

COVID-19 Guide for the Adventure Travel Industry

Samleside for siste nytt innen covid-19 med fokus på UNWTO sine retningslinjer, OG for tiltak og strategier som gjøres innen adventure travel markedet.
www.adventuretravelnews.com

 

Reiselivet i koronakrisens kjølvann

Arild Molstads betraktninger om reiselivet etter covid-19.
https://agendamagasin.no

 

Specialister blir viktigare för turismbranschen efter Coronakrisen

Påpeker behovet for mer spisset kompetanse og at det kommer til å bli mer fokus på et kunnskapsbasert reiseliv. Bærekraft som et premiss for utvikling - i enda større grad enn tidligere på grunn av de synlige konsekvensene Covid-19 har vist at reisevirksomhet har.
https://www.miun.se

 

US Travel Tracker March 2020 - Travel Sentiment Amid Lockdown

Undersøkelsen ser konsekvenser av Covid-19 på det amreikanske turisme markedet. Blant annet oppgir den at en tredjedel av amerikanere ønsker å reise igjen så snart restriksjonene er opphevet.
www.skift.com

 

Til Costa Corona med håndsprit og munnbind

Skråblikk på konsekvenser på reiselyst med fokus på flyreiser når ting normaliseres. 
www.aftenposten.no

 

How tourism brands bounce back

Markedsføring. Eksempler fra destinasoner som har innehentet seg etter andre kriser som SARS, Askesky etc.
www.warc.com

 

Latest news

Siste nytt innen turisme, med fokus på markedsføring,markedstiltak og markedskunnskap innen det Nord-Amerikanske markedet.
www.skift.com

 

The future of travel. How the tourism industry will change after the pandemic

Statusoppsummering og artikkelsamling av reiseivets situasjon. Fokus på veien videre og tiltak som gjøre for å komme seg videre.
www.nytimes.com

 

Healing Solutions - Tourism challenge

UNWTO og WHO har utfordret turismevirksomheter til å komme med de beste løsningene for å imøtekomme og overkomme konsekvenser av Covid-19. Over 1000 søknader fra 100 land har kom inn. En liste over finalister og nominerte innen kategorier: Healing people, healing for prosperity og Healing for destinations finnes via linken. De fleste eksemplene er teknologiske innovasjoner / verktøy for å måle hygienetiltakt / redusere touch flater / helserelaterte teknologiske løsninger.
www.tourism4sdgs.org

 

A future template for resilience? How we can repurpose tourism and support local communities?

Noen sentrale tema: digitalisering av reiselivsopplevelser, kommunikasjon mot lokale / nasjonale markedet, fleksibilitet i form av at turismevirksomheter benyttes til "samfunnsnyttige forml" i forbindelse med pandemien, eks. overnattings- og serveringssteder som gjøres om til tjenester for helsepersonell og at en del av disse tiltakene vil kunne fortsette i fremtiden.
https://hub.wtm.com

 

News, stories for a sustainable tourism response to Covid-19

En plattform utviklet av reiselivsskribent Jeremy Smith og Gopi for å samle og dele flest mulig historier om tilpasningsdyktige destinasjoner og virksomheter i kjølvannet av Covid-19.
www.resilientdestinations.com

 

How do we redesign tourism for a sustainable future?

Tar for seg tema som: flytende overgang mellom jobb og fritid som har blitt ytterligere forsterket av hjemmekontor. Konsekvenser på folks privatøkonomi ift. turisme og endret forhold til penger, hvordan få flere ben å stå på i "reiselivssamfunn" mm.
https://hub.wtm.com

 

Tourism management and destination recovery through the crisis

Forslag og tiltak destinasjoner kan ta i bruk for å komme seg gjennom krisen, og være bedre rustet til en evt ny bølge / ny krise.
www.joneslanglasalle.co

 

UNWTO Cultural Tourism & covid 19

Kulturturisme. Verktøy og råd for å håndtere og komme seg videre i situasjonen.
https://www.unwto.org/cultural-tourism-covid-19www.unwto.org

 

Scottish tourism emergency response group (STERG)

Skottlands nasjonale strategi på hvordan ta reiselivet videre gjennom og ut av krisen. Underlag, beskrivelser mm.
www.visitscotland.org

 

Får viktige oppgaver i koronakrisen

Eksempler på hotell og restauranter som finner løsninger og brukes til andre formål under "lockdown".
www.hotellmagasinet.no

 

Hotell- og restaurantbransjens nye virkelighet, post-covid-19

Beskrivelse av nye tiltak som kommer til å bli en del av fremtidig drift. Hygienetiltak, gjestens møte med personal mm.
https://fagpressenytt.no

 

Ny situasjonsanalyse: En usikker høst i vente for reiselivet

Mange reiselivsbedrifter går nå en usikker høst i møte. Med lave bookingtall fremover, restriksjoner som skjenkestopp ved midnatt, fortsatt restriksjoner for arrangementer og et mer eller mindre rødt europakart, er krisen for reiselivet langt ifra over.
www.nhoreiseliv.no

 

Destination X: Where to Next

What Leisure Travelers Want in a COVID-19 World
amadeus.com

Un Learn. The Year the world stood still. An Inst

Meet the experts - Euromonitor International

Regional effekt av korona for norsk eksportrettet

Regional effekt av korona for norsk eksportrettet

Samfunnsøkonomisk betenkning - konsekvenser hvis

Koronakrisen og kultursektoren. Endringer i aktivi

Nordmenns ferieplaner for 2020

Attempting to profile the post-covid-19 traveller

UNWTO Global guidelines to restart tourism

UNWTO Priorities for tourism recovery

Covid-19 krisen. Gjenresning og vekst for norsk re

OECD - The impact of Covid-19 on tourism economy

MICE -korona situasjonen SV,TY,UK,Sovjet

COVID-19: Briefing materials. Global health and cr

Tyskernes ferieplaner i sommer

Charting the travel industry's path to recovery a