Workshop i kundeinnsikt

En ny og inspirerende måte å jobbe med utvikling og lønnsomhet på!

Workshop
27.04.201715:11 Janne Auby

Lag din egen personasportefølje og bli mer kundeorientert!

Denne workshopen bygger på kunnskap fra faget tjenestedesign kombinert med opplevelsesdesign. På workshopen skal deltakerne lære å lage sine egne personas (kundetyper) og definere deres behov og brukerreiser i opplevelsessammenheng. I tillegg jobber man med kundeinnsikt og tar i bruk praktiske verktøy i dette arbeidet. Læringsutbyttet skal i tillegg  gi bedriftene bedre bestillerkompetanse.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om:

 • individualisering og andre grunnleggende mekanismer i opplevelsesøkonomien
 • verdien av kundeinnsikt og kundeorientering som konkurransefortrinn
 • kundetilpasning som metode for økt verdiskaping
 • begreper og verktøy som personas, brukerreise, kundebehov og reason to go, kontaktpunkter, dramaturgikurve, blueprints med mer
 • innovasjons- og arbeidsprosesser som kan gjøre bedriftens eller reisemålets virksomhet mer lønnsomt og effektivt

Varighet og form: 1 hel dag (7 timer)

 • Innføring i sentrale mekanismer og metoder, gruppearbeid og individuelt arbeid med egen bedrift eller reisemålets kundeportefølje
 • Gjennomgang av de mest relevante verktøyene knyttet til kundeinnsikt og personasmetodikk
 • Oppsummering på kurset, evt i etterkant, av workshopens gruppearbeid og resultater

Workshopen kan utvides med oppfølgingsarbeid av ulik art, det være seg coaching av enkeltbedrifter, workshop i konseptualisering, kurs i kommunikasjon eller skrivebordsarbeid med utforming av konseptuelle løsninger etc.

Veiledende pris: Fra NOK 30 000,- + kostnader til møtelokale, servering, kursholders reise etc.

Anbefalt 5-25 deltakere.

Flere reiselivsaktører har deltatt på MIMIRs workshop i tjenestedesignmetodikk og tilbakemeldingen er svært gode. En deltaker sa det slik:
"Plutselig så jeg en struktur i det vi jobber med. Jeg ble mer bevisst på hvem kundene våre er og hvordan vi kan fokusere på deres behov i stedet for egen bedrift eller egne produkter. Det forløste ny energi og ga flere aha-opplevelser. Dessuten var dette intuitive og morsomme verktøy å jobbe med».

Om kursholderne:

Kursholderne er alle opplært og godkjent av Mimir. Disse er pr i dag:

 • Ann-Jorid Pedersen (rådgiver)
 • Torill Olsson (rådgiver)
 • Marie Bergsli (rådgiver)

Kontakt:

For mer informasjon eller kursbestilling, kontakt Ann-Jorid Pedersen på ann-jorid@mimir.no eller på telefon 48 11 41 48.

Ann-Jorid Pedersen
Portrett av Ann-Jorid Pedersen
Forskjellige mennesker fra hele verden sett ovenfra
Torill Olsson
Portrett av Torill Olsson
Gruppe med mennesker som jobber sammen i en workshop
Marie Bergsli
Portrett av Marie Bergsli