Workshop i kundeinnsikt

En ny og inspirerende måte å jobbe med utvikling og lønnsomhet på!

Workshop

Lag din egen personasportefølje og bli mer kundeorientert!

Denne workshopen bygger på kunnskap fra faget tjenestedesign kombinert med opplevelsesdesign. På workshopen skal deltakerne lære å lage sine egne personas (kundetyper) og definere deres behov og brukerreiser i opplevelsessammenheng. I tillegg jobber man med kundeinnsikt og tar i bruk praktiske verktøy i dette arbeidet. Læringsutbyttet skal i tillegg  gi bedriftene bedre bestillerkompetanse.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om:

 • individualisering og andre grunnleggende mekanismer i opplevelsesøkonomien
 • verdien av kundeinnsikt og kundeorientering som konkurransefortrinn
 • kundetilpasning som metode for økt verdiskaping
 • begreper og verktøy som personas, brukerreise, kundebehov og reason to go, kontaktpunkter, dramaturgikurve, blueprints med mer
 • innovasjons- og arbeidsprosesser som kan gjøre bedriftens eller reisemålets virksomhet mer lønnsomt og effektivt

Varighet og form: 1 hel dag (7 timer)

 • Innføring i sentrale mekanismer og metoder, gruppearbeid og individuelt arbeid med egen bedrift eller reisemålets kundeportefølje
 • Gjennomgang av de mest relevante verktøyene knyttet til kundeinnsikt og personasmetodikk
 • Oppsummering på kurset, evt i etterkant, av workshopens gruppearbeid og resultater

Workshopen kan utvides med oppfølgingsarbeid av ulik art, det være seg coaching av enkeltbedrifter, workshop i konseptualisering, kurs i kommunikasjon eller skrivebordsarbeid med utforming av konseptuelle løsninger etc.

Veiledende pris: Fra NOK 30 000,- + kostnader til møtelokale, servering, kursholders reise etc.

Anbefalt 5-25 deltakere.

Flere reiselivsaktører har deltatt på MIMIRs workshop i tjenestedesignmetodikk og tilbakemeldingen er svært gode. En deltaker sa det slik:
"Plutselig så jeg en struktur i det vi jobber med. Jeg ble mer bevisst på hvem kundene våre er og hvordan vi kan fokusere på deres behov i stedet for egen bedrift eller egne produkter. Det forløste ny energi og ga flere aha-opplevelser. Dessuten var dette intuitive og morsomme verktøy å jobbe med».

Om kursholderne:

Kursholderne er alle opplært og godkjent av Mimir. Disse er pr i dag:

 • Ann-Jorid Pedersen (rådgiver)
 • Torill Olsson (rådgiver)
 • Marie Bergsli (rådgiver)

Kontakt:

For mer informasjon eller kursbestilling, kontakt Ann-Jorid Pedersen på ann-jorid@mimir.no eller på telefon 48 11 41 48.

Ann-Jorid Pedersen
Portrett av Ann-Jorid Pedersen
Forskjellige mennesker fra hele verden sett ovenfra
Torill Olsson
Portrett av Torill Olsson
Gruppe med mennesker som jobber sammen i en workshop
Marie Bergsli
Portrett av Marie Bergsli