Workshop i kundeinnsikt og personas

En ny og inspirerende måte å jobbe med utvikling og økt lønnsomhet.

Workshop

Kundeinnsikt som konkurransefortrinn

Denne workshopen bygger på fagkunnskap fra tjenestedesign og opplevelsesdesign, samt 4R-prinsippet. Her lærer du å ta i bruk praktiske verktøy og personasmetodikk for å jobbe mer målrettet og effektivt, for på den måten jobbe for rett gjest, på rett sted, til rett tid og rett volum. Her vil du lære å lage dine egne personas (kundetyper) og identifisere deres unike behov i opplevelsessammenheng. Dette gir deg ny kundeinnsikt, som gjør at du kan spisse opplevelsen fra kommunikasjon og markedsføring, til leveranse. Noe som igjen gir økt attraksjonskraft og styrket konkurransefortrinn. 

 

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om:

  • individualisering og andre grunnleggende mekanismer i opplevelsesøkonomien
  • verdien av kundeinnsikt og kundeorientering som konkurransefortrinn
  • kundetilpasning som metode for økt verdiskaping
  • begreper og verktøy som personas, brukerreise, kundebehov og reason to go, kontaktpunkter, dramaturgikurve, blueprints, 4R-prinsippet med mer
  • innovasjons- og arbeidsprosesser som kan gjøre bedriftens eller reisemålets virksomhet mer lønnsomt og effektivt
 

Varighet og form: 1 dag (7 timer)

  • Innføring i sentrale mekanismer og metoder, gruppearbeid og individuelt arbeid med egen bedrift eller reisemålets kundeportefølje
  • Gjennomgang av de mest relevante verktøyene knyttet til kundeinnsikt og personasmetodikk
  • Oppsummering på kurset, evt i etterkant, av workshopens gruppearbeid og resultater

Workshopen kan utvides med oppfølgingsarbeid av ulik art, det være seg coaching av enkeltbedrifter, workshop i konseptualisering, utvikle årshjul for økt lønnsomhet, kurs i kommunikasjon eller skrivebordsarbeid med utforming av konseptuelle løsninger etc.

 

Veiledende pris: Fra NOK 30 000,- + kostnader til møtelokale, servering, kursholders reise etc.

Anbefalt 5-25 deltakere.

 

Flere reiselivsaktører har deltatt på MIMIRs workshop i tjenestedesignmetodikk og tilbakemeldingen er svært gode. En deltaker sa det slik:

"Plutselig så jeg en struktur i det vi jobber med. Jeg ble mer bevisst på hvem kundene våre er og hvordan vi kan fokusere på deres behov i stedet for egen bedrift eller egne produkter. Det forløste ny energi og ga flere aha-opplevelser. Dessuten var dette intuitive og morsomme verktøy å jobbe med».

  
For mer informasjon ta kontakt:

Lena Nøstdahl, lena@mimir.no, mob: 95 21 35 81.
Ann-Jorid Pedersen, ann-jorid@mimir.no, mob: 48 11 41 48.
Marie Bergsli, marie@mimir.no, mob: 90 82 77 88.
Torill Olsson, torill@mimir.no, mob: 99 56 80 45.

Illustrasjon som viser hvordan du lager din egen personas.
Forskjellige mennesker fra hele verden sett ovenfra
Gruppe med mennesker som jobber sammen i en workshop