Kultur for bærekraft

Kurset "Kultur for bærekraft" er rettet mot reiselivsbedrifter og gir konkrete tips til tiltak for å styrke sosiale verdier og økonomisk levedyktighet, samt redusere bedriftens miljømessige fotavtrykk. Skal bedriften lykkes med å jobbe i en mer bærekraftig retning må det skapes en kultur slik at hele teamet bidrar.

Kurs

Mange reiselivsaktører synes det er utfordrende å vite hvilke tiltak de kan gjøre for å jobbe i en mer bærekraftig retning, og mange bedrifter gjennomfører gode tiltak uten å være bevisst på sammenhengen i en bærekraftkontekst. For å være bærekraftig må det jobbes parallelt med å styrke sosiale verdier og økonomisk lønnsomhet samtidig med at bedriftens miljømessige fotavtrykk skal reduseres. Det er derfor viktig at alle ansatte i bedriften involveres for å lykkes med bærekraftig utvikling over tid.

For å levere gode gjesteopplevelser er vi avhengige av at hele teamet i en reiselivsbedrift fungerer. Hvordan kan de ansatte bidra til å styrke gjestenes opplevelsesverdi og ta bærekraftige valg? Å jobbe bærekraftig handler ikke bare om å øke produktiviteten i interne systemer i bedriften, men bidra til å endre kundenes adferd. For å lykkes må det skapes en kultur for bærekraft.

Passer godt for Bærekraftig reisemål og/eller i kombinasjon med miljøsertifiseringskurs

Kurset "Kultur for bærekraft" er spesielt rettet mot reiselivsbedrifter og gir både en innføring i bærekraftsbegrepet og konkrete tips som bedriften får jobbet i dybden med. Tiltakene kan overføres direkte i forretningsplan eller selskapsstrategi og/eller brukes i forbindelse med miljøsertifisering.

Kurset passer godt som kompetansetiltak for reisemål som er i prosjektfasen med å oppnå Merket for Bærekraftig reisemål eller allerede er merket og jobber med forbedringstiltak til neste re-merking. En innføring i ulike miljøsertifiseringsordninger kan inkluderes i kurset.

Varighet

Kurset kan tilpasses reisemålets behov og gjennomføres som en hel eller halv dag.
Fysisk kurs: halv eller hel dag (3-7 timer). Kan tilpasses behov.
Digitalt kurs: 2-3 timer. Kan tilpasses ønsker og behov om innhold.

Kontakt:

For mer informasjon eller kursbestilling, kontakt:
Kristin Prøven: kristin@mimir.no, mob: 99 30 88 48.

Kenneth Nordahl Pedersen
Kristin Prøven
Portrett av Kristin Prøven.

Relaterte artikler