Kultur for bærekraft

Skal bedrifter lykkes med å jobbe i en mer bærekraftig retning må det skapes en kultur og felles forståelse.  Arbeidsmetodikken i dette kurset vil hjelpe virksomheten med igangsetting av å skape kultur for bærekraft.​

Kurs

Kurset gir innsikt i hvordan bygge en kultur for bærekraft som bidrar til verdiskaping for både gjesten og bedriften, og samtidig bidrar til å redusere klima-avtrykket for kloden. Det jobbes operativt med konkrete løsninger som enkelt kan videreføres i egen virksomhet. 

Å jobbe bærekraftig handler ikke bare om å øke produktiviteten i interne systemer i bedriften, men å bidra til å endre kundenes adferd. Ved å ta utgangspunkt i kundenes behov og forventninger til bærekraftige løsninger kan bedriften tilrettelegge for økt opplevelsesverdi hos gjestene og samtidig utvikle mer bærekraftige tiltak i egen bedrift. ​

I dette kurset arbeider vi med gjesteperspektivet gjennom kundereisen som utgangspunkt for konkrete løsninger og tiltak;​

  • Hva er gjestenes forventninger til å kunne ta bærekraftige valg?​
  • Hvilke løsninger og tiltak kan tilrettelegges for å innfri gjestenes forventninger?​

Det er lagt opp til at deltakerne arbeider både individuelt og i grupper med utgangspunkt i egen bedrift.​

Kursinnhold

  • Bærekraftig reiseliv og kundenes forventninger
  • Gjesteperspektivet i kundereisen: innledning og arbeidsverksted
  • Bærekraftige løsninger og tiltak i bedriften: innledning og arbeidsverksted

Varighet

Kurset kan gjennomføres som en hel dag (7 timer) eller lunsj til lunsj.
Digitalt kurs kan tilpasses etter ønske.

Målgruppe

Små og mellomstore reiselivsbedrifter. Kurset kan tilpasses enkeltbedrifter med flere deltakere og passer godt for samarbeidende bedrifter i nettverk e.l.

Passer godt for Bærekraftig reisemål eller i kombinasjon med miljøsertifiseringskurs

Kurset passer godt som kompetansetiltak for reisemål som er i prosjektfasen med å oppnå Merket for Bærekraftig reisemål eller allerede er merket og jobber med forbedringstiltak til neste re-merking. En innføring i ulike miljøsertifiseringsordninger kan inkluderes i kurset dersom ønskelig.

KONTAKT:
For mer informasjon eller kursbestilling, kontakt:
Kristin Prøven: kristin@mimir.no, mob: 99 30 88 48.

Kenneth Nordahl Pedersen
Kristin Prøven
Portrett av Kristin Prøven.

Relaterte artikler