Kurs i opplevelsesdesign

En morsom og lærerik måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på!

Kurs

Skap opplevelser som begeistrer gjesten – og gir økt lønnsomhet

Kurset i opplevelsesdesign bygger på både teoretisk og praktisk kunnskap som er utviklet gjennom lang tid, blant annet av Lapland Centre of Expertise, Opplevelser i Nord og flere andre miljøer. Kurset har en praktisk tilnærming og legger stor vekt på at deltakerne skal få gode verktøy å jobbe med i det daglige. Kursene har dessuten som mål å styrke deltakernes innovasjons- og utviklingsevner.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om:

 • opplevelsesøkonomiens mekanismer og muligheter
 • hvordan opplevelser påvirker etterspørsel og betalingsvilje
 • verktøy som «Opplevelsespyramiden», «Brukerreiser og personas», «Opplevelsesrom og dramaturgi» og andre metoder som kan hjelpe deg til å skape helhetlige og lønnsomme opplevelser.
 • innovasjons- og arbeidsprosesser som kan gjøre opplevelsene dine mer lønnsomme

Mimirs opplevelseskurs leveres i to versjoner:

Lunsj til lunsj

 • Innføring i opplevelsesdesign som fagområde, øvelser og arbeid med egne opplevelsesprodukter.
 • Gjennomgang av noen sentrale verktøy og metoder, herunder egen arbeidsbok.

   Veiledende pris: fra NOK 60 000,- + kostnader til møtelokale, servering, kursholderes reise etc.
   Anbefalt 10-25 deltakere.

  Lunsj til lunsj x 2

  • En kombinasjon av forelesninger, øvelser og arbeid med egne opplevelsesprodukter.
  • Gjennomgang av flere verktøy og metoder, herunder egen arbeidsbok.
  • Deltakerne skal utføre et gitt hjemmearbeid relatert til egen bedrift mellom de to samlingene.

   Veiledende pris: fra NOK 140 000,- + kostnader til møtelokale, servering, kursholderes reise etc.
   Anbefalt 10-25 deltakere.

  Over tusen norske reiselivsaktører har deltatt på MIMIRs kurs i opplevelsesdesign og tilbakemeldingen er svært gode. En deltaker sa det slik:

  "Jeg er fascinert av modellen som et praktisk verktøy. Det meste av teorien og innholdet er kanskje ikke nytt i seg selv, men måten det er satt sammen på fungerer likevel som noe nytt. Det gir en fantastisk mulighet til å gå igjennom egne produkter og bli mer kundeorientert".

  Om kursholderne:

  Kursholderne er alle opplært og godkjent av LEO og/eller Mimir. Disse er pr i dag:

  • Torill Olsson (rådgiver)
  • Marie Bergsli (rådgiver)
  • Ann-Jorid Pedersen (rådgiver)
  • Spesialister etter behov

  Kontakt:

  For mer informasjon eller kursbestilling, kontakt Torill Olsson på torill@mimir.no eller på telefon 995 68 045.

  Syklist på sykketur i norsk natur med blå himmel.
  Lofotfiske, fornøyd fisker som har fanget stor torsk
  Kajakktur i Lofoten med idylliske rorbuer og blåklokker.
  Jente i vinterklær som møter hund på hundesledetur