Foredragsholdere

Våre rådgivere dekker en rekke ulike fagområder og benyttes også som foredragsholdere og konferanseledere, samt som fagansvarlige for ulike kompetansetiltak.

Kurs

Evalueringer viser at vi både oppleves som kunnskapsrike, relevante og gode til å formidle.

De vanligste temaene for vår undervisning er knyttet til opplevelsesdesign, trender og fremtidsperspektiver, markedskunnskap og kjøpsadferd, distribusjon, attraksjonskraft, reisemålsutvikling, bærekraftig reiseliv og organisering.

Flere av oss har kompetanse i å undervise på høgskolenivå.

Dag G. Nordsveen
Lena Nøstdahl
Portrett av Lena Nøstdahl
Dag G. Nordsveen
Ann-Jorid Pedersen
Portrett av Ann-Jorid Pedersen
Kenneth Nordahl Pedersen
Kristin Prøven
Portrett av Kristin Prøven.
Dag G. Nordsveen
Ingrid Solberg Sætre
Portrett av Ingrid Solberg Sætre
Dag G. Nordsveen
Marie Bergsli
Portrett av Marie Bergsli
Dag G. Nordsveen
Torill Olsson
Portrett av Torill Olsson