L

Mimir AS

Bredochsgate 1,
3256 Larvik

.......

Epost
post@mimir.no

w

Foredragsholdere

Våre rådgivere benyttes også som foredragsholdere og konferanseledere, samt som fagansvarlige for ulike kompetansetiltak.

Kurs
22.03.201710:39 Janne Auby

Gode evalueringer

Evalueringer fra konferansene viser at vi både oppleves som kunnskapsrike, relevante og gode til å formidle.

Temaer for undervisning

De vanligste temaene for vår undervisning er knyttet til opplevelsesdesign, trender og fremtidsperspektiver, markedskunnskap og kjøpsadferd, distribusjon, attraksjonskraft, reisemålsutvikling, bærekraftig reiseliv og organisering.

Høgskolenivå

Flere av oss har kompetanse i å undervise på høgskolenivå, og er pt også knyttet til hhv Universitetet i Nordland og Høgskolen i Østfold.

Ann-Jorid Pedersen
Portrett av Ann-Jorid Pedersen
Bård Jervan
Portrett av Bård Jervan
Ingrid Solberg Sætre
Portrett av Ingrid Solberg Sætre
Marie Bergsli
Portrett av Marie Bergsli
Torill Olsson
Portrett av Torill Olsson

Logo Miljøfyrtårn