Mimirs brønn

Velkommen til Mimirs brønn! Her finner du et utvalg av gode kilder til informasjon som vi bruker i vårt arbeid.

NETTBASERTE RESSURSER

www.reiselivskunnskap.no -  Et minutt og du er oppdatert på siste reiselivsnytt fra hele landet.

www.opplevelserinord.no - Opplevelser i nord er et forskningsprogram for og med reiselivet som drives av et konsortium som består av Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø Norges aktiske universitet, Høgskolen i Harstad, Nordlandsforskning, NORUT og NIBIO. Programmet er finansiert gjennom Forskningsløft Nord, Norges forskningsråd. Programmet består av 11 delprosjekter med problemstillinger relatert til innovasjon, læring, entreprenørskap, næringsutvikling, markedsføring, kundeperspektiv, verdiskaping,  destinasjonsutvikling, organisering og ledelse innen service og opplevelsesorientert reiseliv i nordområdene spesielt. Rundt 50 forskere deltar i prosjektet.

www.innopp.no - Innovative Opplevelser er et samarbeid mellom næringslivet ved bedriftene i klyngen, virkemiddelapparatet, og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Bedriftene som deltar i næringsklyngen holder til i den nordlige delen av Nordland, dvs i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Salten samt på Svalbard.

www.merkehandboka.no - Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Boka er tilpasset vandring, skigåing, sykling og ferdsel på vann.

www.turskiltprosjektet.no - Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter.

 

BØKER OG RAPPORTER

Praktisk økonomi & finans, turistnæringen i en endringstid, Idunn (2020)

Eventful cities - cultural management and urban revitalisation av G. Richards og R. Palmer. BH Publishing (2010)

Events as a strategic marketing tool av R. Olderen og D. Gerritsen. CABI Tourism Texts (2011/2014)

Oplevelsesøkonomi og Innovation redigert av Søren Würtz. INVIO - Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi (Antologi 2010 - 2014)

Opplevelsesøkonomi - Kunsten å designe opplevelser av Ann-Jorid Pedersen. Cappelen Damm Akademisk (2012)

Event Tourism - Concepts, international case studies and research av Donald Getz. CCC (2013)

Handbook on the Experience Economy av Jon Sundbo (redaktør) og Flemming Sorensen (redaktør). EE Publishing Ltd. (2013)

Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries av G. Alsos (redaktør) D. Eide (redaktør) og E. Madsen (redaktør). EE Publishing (2014)

Innovasjon i praksis - veien til den andre siden redigert av Sjur Dagestad. Innoco (2014)

Opplevelsesbasert verdiskaping av Ann-Jorid Pedersen. Cappelen Damm Akademisk (2015)

Fem år med Opplevelser i Nord (2015)

Nøkkeltall for norsk turisme 2016 utgitt av Innovasjon Norge (2017)

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen av Øystein Jensen og Kåre Skallerud. Cappelen Damm Akademisk (2015)