L

Mimir AS

Bredochsgate 1,
3256 Larvik

.......

Epost
post@mimir.no

w

Samarbeid

En av de største utfordringene reiselivsnæringen står overfor er innovasjon, både ift. produktutvikling, organisering og distribusjon.

23.03.201715:51 Janne Auby

Mimir er opptatt av å finne tiltak for å øke innovasjonsaktiviteten – både i enkeltbedrifter og på destinasjoner. Takket være bred erfaring og gode samarbeidspartnere kan vi løse et bredt spekter av oppdrag.

Her er noen av våre nærmeste samarbeidspartnere 

Asplan Viak
www.asplanviak.no

Expology
www.expology.com

Human Factors
Fred Olsensgate 1, 0152 Oslo
www.human-factors.no

Innoco AS
www.innoco.no

Nordlandsforskning
www.nordlandsforskning.no

Norsk Design og Arkitektursenter
www.doga.no

Agraff Arkitektur
www.agraff.no

Novadis
Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv
www.novadis.no

Per Tomas Govertsen
www.govertsenfilm.no

Svenner Reklamebyrå AS

Telemarksforsking
www.tmforsk.no

Prologue
v/ Mette Mossige
www.prologue.no