FRAM Strategisk Ledelse - Mat & Reiseliv

Oppdrag
14.08.201709:13 Janne Auby

Type Bedriftsrådgivning: FRAM Strategisk Ledelse - Mat & Reiseliv
Prosjekteier: Fossekall as (www.fossekall.no)
Finansiering: Innovasjon Norge og bedriftene som deltar
Gjennomført: 2016 – 2017 (Østfold, Akershus) og 2017-2018 (Agder)
Rolle: Rådgiver
Kontaktperson: Ingrid Solberg Sætre, Mimir as
Referanse: Prosjektleder FRAM Vigdis Myhre Næsseth, e-post: vmn@fossekall.no, Bedrift fra Østfold: Bamsrudlåven as, e-post: elin@bamsrudlaven.no                                                                   

FRAM er Innovasjon Norges landsdekkende ledelsesprogram for små og mellomstore bedrifter og gjennomføres i ulike bransjer. Gjennom det 1 ½-årige programmet utvikler deltagerne/bedriftene kunnskap, ferdigheter og evnen til å styrke bedriftens konkurranseevne og lønnsomhet.

 

Deltakerne blir delt inn i grupper og de får sin egen bedriftsrådgiver som er grundig kvalitetssikret. De har selv vært i lederposisjoner og vet hvor skoen trykker. Mimir er rådgiver for bedrifter som deltar på FRAM-program innen Mat- & Reiselivsbransjen. Innovasjon Norge som eier FRAM-programmet erfarer at bedriftsrådgiveren er helt sentral for å oppnå målene satt av den enkelte bedrift.

Gårdis fra Bamsrudlåven, click to open in lightbox
Nettside Bamsrudgård, click to open in lightbox
Eksteriør Bamsrudgård, click to open in lightbox

Logo Miljøfyrtårn