L

Mimir AS

Bredochsgate 1,
3256 Larvik

.......

Epost
post@mimir.no

w

Forprosjekt Villrein som reiselivsattraksjon

10.08.201715:17 Janne Auby

Prosjekteier: Buskerud fylkeskommune/Miljøverndepartementet
Gjennomført: 2012 og 2013
Rolle: prosjektleder
Kontaktperson: Torill Olsson, Mimir as
Referanse:
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune

Prosjektet var et ledd i arbeidet med regionale planer for villreinfjellene og oppdragsgiver var Buskerud Fylkeskommune. Formålet var å vurdere potensial og forutsetninger for en bærekraftig verdiskaping knyttet til villrein. Rapporten så bl.a. på markedsinteressen for en rekke sammenlignbare opplevelsestilbud innen «Wildlife Tourism» i andre land.

Villrein om sommeren med to kalver
Villrein i snøen