Kurs for politikere

Reiselivsnæringen er viktig for å nå lokalpolitiske mål om verdiskaping, sysselsetting og attraktive lokalsamfunn. Samtidig kan reiselivsnæringen medføre utfordringer knyttet til arealbruk, infrastruktur, slitasje og pressproblematikk. Utfordringene er ulike, men allikevel tilstede, både på tradisjonelle turistmål og i hytteområder. Kommunene sitter på en nøkkelrolle når det gjelder å sette rammer for en bærekraftig og god utvikling.

Kurs

Mimir har jobbet med masterplaner og strategier på alle typer reisemål over hele landet. Denne erfaringen har vi nå lagt inn i et kurs for politikere. På kurset tar vi opp sentrale tema som for eksempel hvordan ulike typer reiseliv virker inn på lokalsamfunnene, besøksforvaltning, destinasjonsledelse, rolledeling mm. Vi presenterer verktøy for å innhente innsikt og jobbe mer systematisk med koblingen reiseliv og samfunnsplanlegging, og setter også av tid til at dere selv kan starte noen viktige diskusjoner.

Kursene kan tilpasses det som er sentrale tema i den enkelte kommune, og kan gjennomføres både fysisk og digitalt

For mer informasjon ta kontakt:

Torill Olsson, torill@mimir.no, mob: 99 56 80 45.
Ann-Jorid Pedersen, ann-jorid@mimir.no, mob: 48 11 41 48. 
Marie Bergsli, marie@mimir.no, mob: 90 82 77 88.
Ingrid Solberg Sætre, ingrid@mimir.no, mob: 92 01 04 61.

Adobe Stock
Bilde av stortinget.
Adobe Stock
Mennesker som sitter på kurs og ser blide ut.