Ibsenstrategi 2022-2028

Oppdrag

Prosjekteier: Skien kommune
Gjennomført: 2021-2022 
Kontaktperson: Ann-Jorid Pedersen, Mimir as
Referanse:
Gunn Marit Christenson, Skien kommune 

Strategien skal legge til rette for verdiskaping i Skiensregionen og peke fram mot og forbi jubileumsåret 2028. Ambisjonene er av både kunstnerisk, samfunnsøkonomisk og kommersiell art og favner målgrupper lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bilde av forside til Ibsenstrategi 2022-2028

Ann-Jorid Pedersen
Bilde av Ibsen statue i Skien.
Ann-Jorid Pedersen
Bilde av trappetrinn i Skien med sitat av Ibsen: Se, det fik Fanden fordi han var dum og ikke beregnet sit Publikum