Årshjul for økt lønnsomhet

En metodikk for mer lønnsom og bærekraftig drift hele året

Workshop

Mange reiselivsaktører opplever store svingninger i besøkstall og kapasitetsutnyttelse gjennom året. Dette skyldes ofte strukturelle forhold og utfordringer på reisemål, men vi mener at mange reiselivsbedrifter også har mye igjen når det gjelder å ta ut sitt fulle potensial og at de i større grad kan påvirke egen situasjon ved å jobbe strukturert og målrettet ut fra et bærekraftig helårsperspektiv. 

I denne prosessen starter vi med å få på plass en lønnsomhetsdiagnose ved at vi tegner opp et årshjul som viser kundesegment, opplevelsestilbud, lønnsomhet, kapasitet og leveranser gjennom året. På denne måten får vi en oversikt over når vi tjener penger, hvor vi taper penger og hvorfor. 

Opplevelser er driveren i verdiskaping

Et målgruppeorientert reiselivstilbud av høy kvalitet legger grunnlag for økt lønnsomhet og økt etterspørsel gjennom hele året. Et suksesskriteria for lønnsomhet, er evnen til å skape attraktive opplevelser. Vi vet at det er opplevelsene som skaper «reason to go» og gir økt betalingsvillighet. Kundene blir stadig mer verdiorienterte, og siden opplevelser er individuelle, blir dyp kundeinnsikt en dominerende konkurransefaktor. Dette betyr at vi må endre fokus fra produkt, til å sette kundens behov i sentrum.

 Kundeomtale

- Det aller beste med arbeidet og prosessen rundt årshjulet er den praktiske tilnærminga og Mimirs evne til å være fleksible. I stedet for langdryge teoretiske øvelser ble det lagt opp til praktisk og konkret blikk på vår nåsituasjon og Venabus mål for framtida. Prosessen la stor vekt på deltagelse og samspill; selv om opplegget hadde noen klare rammer er vi veldig godt fornøyd med hvordan det ble tilpasset våre behov. Mimirs team er gode på å veilede og inspirere, og følger også opp godt i forkant og etterkant av prosjektet. 

Arbeidet med årshjulet har gitt oss flere verktøy vi kan bruke i den videre utviklingen av Venabu og våre produkter. Det har rett og slett gitt oss bedre forutsetninger til å vurdere muligheter og hvilke tiltak og prosjekter vi bør prioritere framover, Venabu Fjellhotel. 

 

Metodikk for optimalisering

Morgendagens reiseliv må ha et vinn-vinnperspektiv, med positiv verdi for både næringsaktørene, de besøkende, lokalsamfunnene, innbyggerne og kloden. Mimir har utviklet en metodikk hvor vi systematisk jobber frem ulike optimaliseringstiltak gjennom å kombinere markedsinnsikt, målgruppeorientert konseptutvikling og lønnsomhetsanalyser. Resultatet blir et praktisk og strategisk arbeidsverktøy for økt lønnsomhet og mer bærekraftig drift gjennom hele året.

I denne prosessen jobber vi med å finne svar på hva som må til for å forløse potensial og videreutvikle bedriften i retning av mer helårlig trafikk og sikre arbeidsplasser.

 

Veien mot suksessfull helårsdrift 

 

Gjennomføring

Strategi handler både om å velge og om å velge bort. I slike strategiprosesser kan det ha stor verdi at ansatte og ikke bare ledelsen, deltar aktivt. Både fordi ansatte sitter på mye kunnskap og gjerne taus kunnskap, om gjester kundebehov. Men ikke minst fordi de er avgjørende for å levere gode gjesteopplevelser fremover. Dagens merkevarer bygges gjennom relasjoner, gode kundeopplevelser og strategiske fortellinger som deles, ikke så mye gjennom det produkteier selv sier. Det betyr at kunden blir vår viktigste markedsfører. Denne metodikken kombinerer både kompetanseheving internt, med forsterket attraksjonskraft. I tillegg bidrar prosessen til å gi alle ansatte et felles «språk» som gjør det enklere å jobbe med utvikling fremover.

Vi skreddersyr og tillpasser prosessen, men dette er rammen for gjennomføring:

  • Fra 3 til 5 workshops á  3 - 5 timer, hvorav 1. workshop bør være et fysisk møte.
  • Anbefalt fra 3 til 20 deltagere

 

For mer informasjon, kontakt:

Lena Nøstdahl, lena@mimir.no, mob: 95 21 35 81.
Torill Olsson, torill@mimir.no, mob: 99 56 80 45.

Lena Nøstdahl
Lønnsomhetsdiagnose og situasjonsanalyse.
Adobe Stock
Illustrasjon av mennesker som holder megafon mot dataskjerm og pil mot blink.
Dag G. Nordsveen
Lena Nøstdahl
Portrett av Lena Nøstdahl.
Lena Nøstdahl
Rett gjest, på rett sted, til rett tid og rett volum.