Revisjon / ny masterplan for Svalbard

Oppdrag

Prosjekteier: Visit Svalbard as
Gjennomført: 2021-2022
Kontaktperson: Ann-Jorid Pedersen, Mimir as
Referanse:
Trine Krystad

Mimir har jobbet tett med Visit Svalbard og aktørene på vårt nordligste reisemål i mange år. I 2020-2021 jobbet vi med å utarbeide det som i praksis ble en helt ny masterplan for den neste perioden.

Dette sier Visit Svalbard om masterplanen:

Svalbard Reiselivsråd vedtok i dag «Revidert masterplan for Svalbard mot 2030». Den rykende ferske strategien, som er utarbeidet av Visit Svalbard og Mimir på oppdrag fra Svalbard Reiselivsråd, har en sterk og tydelig bærekraftsambisjon. Målet er å finne den optimale balansen i turismen, og prioritere gjester med minst fotavtrykk og høyest verdiskapning.

Fremtidig vekst skal primært skje innenfor eksisterende kapasitet. –Denne masterplanen vil tjene reiselivet på Svalbard godt, og være et viktig verktøy i utviklingen av Svalbard som verdens ledende og best bevarte høyarktiske reisemål, sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll. Han er stolt av at det organiserte reiselivet i Longyearbyen nå stiller seg kollektivt bak en fremtidsrettet strategi med en tydelig agenda, som sikrer at bærekraft får tilstrekkelig fokus i all fremtidig utvikling.

Planen retter blikket frem mot 2030. Den bygger på masterplanen fra 2015, som har vært selve bunnplanken i reiselivets arbeid gjennom flere år. Allerede i 2018 meldte det seg et behov for å justere på retningen, og ikke minst har Covid-19 forsterket behovet for gjenoppbygging, omstilling og utvikling. – Masterplanen må harmonere med dagens virkelighet. Den må se nye behov, utfordringer og muligheter. Derfor har vi gått i dybden på de fleste områder og laget en strategi tilpasset den fasen som Svalbard som reisemål og Longyearbyen som lokalsamfunn nå går inn i, sier Brunvoll.

Med ny innsikt og forståelse post Covid-19, og med utgangspunkt i miljølovgivning og et utfordrende verdensbilde, har reiselivet satt ned sine fire hjørneflagg. Rammene er definert. Masterplanen er en rettesnor. – Man kan også kalle den for en vaktbikkje, med den viktige oppgaven å passe på at vi fortsetter å bruke verdiene og ressursene våre riktig. Neste generasjon skal ha like mye glede av Svalbard som vi har, sier Brunvoll.

Ikke flere gjester, men rette gjester. I revidert masterplan har fokuset snudd. Fra et ønske om flere gjester i 2015, til enighet om at dagens reiseliv skal være en samfunnsaktør som prioriterer gjestene som bidrar med høyest lokal verdiskaping og minst mulig negativt fotavtrykk, hele året. Flere tiltak i planen forteller hvordan dette skal gjøres. Veksten skal komme innen eksisterende kapasitet, hvilket betyr at det på markedssiden først og fremst er lavsesong som skal løftes. Det innebærer også at det ikke lages aktiviteter som fordrer økt hotellkapasitet.

Forside av Masterplan for Svalbard

Haakon Daae Brensholm-Visit-Svalbard
Bilde av Svalbard reinsdyr i snøen.
Haakon Daae Brensholm-Visit-Svalbard
Bilde av to damer som sitter i solveggen med natur og bre i bakgrunnen på Svalbard.
Jarle Roessland-Visit-Svalbard
Bilde av skilt med Isbjørn i vinterlandskap på Svalbard.