Nasjonal reiselivsstrategi «Sterke inntrykk med små avtrykk» ​

Oppdrag

Prosjekteier: Innovasjon Norge 
Gjennomført: 2020-2021 
Kontaktperson: Ingrid Solberg Sætre, Mimir as
Referanse: 
Audun Pettersen, tidligere avdelingsdirektør reiseliv i Innovasjon Norge,​ 
nå Virke. Bente Bratland Holm, tidligere reiselivsdirektør i Innovasjon Norge,​ 
nå selvstendig næringsdrivende.  

Innovasjon Norge ledet arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Prosessen involverte relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv. Strategiarbeidet tok utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet, og kom med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.

Strategien ble overlevert daværende Næringsminister Iselin Nybø den 6. mai 2021 og er basert på omfattende innspillsrunder, både digitalt og gjennom møter. Totalt ble det samlet inn over 400 innspill fra hele reiselivsnæringen - små og store, myndigheter, bransjeorganisasjoner med mer. 

Mimir var Innovasjon Norges partner i arbeidet og hadde ansvar både for faglige utredninger og prosess. ​ Hele Mimirs team var involvert i dette omfattende og viktige oppdraget. 

Les Nasjonal reiselivsstrategi her.

Les mer om strategiprosessen og alle kunnskapsgrunnlagene som ble utarbeidet her.

 

Bilde av forside på Nasjonal reiselivsstrategi

Thomas Rasmus Skaug - visitNorway.com
Bilde av mann som står ved VEtlahelvete i Aurlandsdalen.
Maria Louise Somby - nordnorge.com
Bilde av samisk dame i vinterklær som speider utover.
Benjamin A. Ward - visitNorway.com
Bilde av kvinnelig kokk som plukker urter i urtehage.