Reisemålsutvikling

Mer enn 20 års erfaring på fagfeltet.

Tjeneste

Fornøyde gjester, lønnsomme bedrifter, gode lokalsamfunn og bærekraftig utvikling

Moderne turister vet hva de vil ha, og er opptatt av innholdet i sine ferier. Kravene til opplevelser, bedrifter, attraksjoner og reisemål er høye. For å levere på dette må destinasjonsaktørene trekke i samme retning, og skape attraktive reisemål sammen. Samtidig må man ta vare på ressursgrunnlaget, naturen og lokalsamfunnene. All vekst framover må være bærekraftig over tid, og ha fokus på verdiskaping som kommer alle involverte til gode, både bedrifter og lokalsamfunn.

Reisemålsutvikling er et sammensatt fagfelt og krever kompetanse og erfaring på mange områder. Tre ganger har Mimir hatt fagansvaret for å videreutvikle og oppdatere Innovasjon Norges «Håndbok for Reisemålsutvikling». Denne veilederen brukes over hele landet, både på små og store reisemål, ble sist gang revidert i 2016. Vi har også oppgaven med å kurse prosjektledere. Kun sertifiserte rådgivere kan lede slike prosjekter dersom det søkes om midler til en slik prosess fra Innovasjon Norge. Mimir selv har fem sertifiserte rådgivere.

Strategisk rammeverk for vellykket utvikling

Hva som er de viktigste problemstillingene varierer fra sted til sted, men det starter alltid med situasjons- og mulighetsanalyser, deretter strategiutvikling, handlingsplaner som prioriterer og ivaretar bærekraftperspektivet. Målet er et strategisk rammeverk for videre utvikling som alle aktørene på reisemålet forholder seg til, og som prioriterer de viktigste fellestiltakene. Motsatsen er Alice i Eventyrland; Hvis du ikke vet hvor du skal, betyr det ikke så mye hvor du går…

Last ned Innovasjon Norges Håndbok for reisemålsutvikling og lær mer om temaet. Med den sterke veksten vi nå ser i norsk turisme blir det enda viktigere å styre utviklingen i en både ønsket, markedsrettet, lønnsom og bærekraftig retning!

Referanser

Vi har ledet prosesser på ulike nivå for Geilo, Hovden, Norefjell, Golsfjellet, Vrådal, Narvik, Lofoten, Voss, Vega, Sør-Helgeland, Indre Helgeland, Bodø, Svalbard, Nordkapp, Kirkenes, Hammerfest, Vesterålen og Flekkefjord. I disse prosjektene trekker ofte samarbeidspartnere med utfyllende kompetanse, som Asplan Viak eller Prologue, avhengig av problemstillingene.

Hundeslede på Svalbard
Vega i sommersol
Saltstraumen
Stabbur på Geilo i sommersol