Senja som attraktivt og bærekraftig reisemål

Oppdrag
07.08.201910:12 Janne Auby

Prosjekteier: Visit Senja region SA
Gjennomført: 2019-2020
Rolle: prosjektledelse Masterplan og prosessveileder Bærekraft
Kontaktperson: Torill Olsson og Ingrid Solberg Sætre, Mimir as
Referanse:
Dan Bjørk og Jenny Hoff, Visit Senja region SA

Visit Senja region har startet arbeidet med «Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig reisemål». Prosjektet skal resultere i en helhetlig strategi (Masterplan) for den langsiktige utviklingen av regionen. Prosjektet omfatter kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy som fra 2020 blir den nye Senja kommune samt Dyrøy, Sørreisa og Målselv.

Ett viktig delmål er at regionen gjennom prosessen skal oppnå Innovasjon Norges merke «Bærekraftig reisemål».

Prosessen i Senjaregionen er en pilot som skal forene de to sentrale verktøyene Innovasjon Norge har på reisemålsnivå: «Reisemålsutvikling» og «Merket for bærekraftig reisemål».  Målet med piloten er å prøve ut hvordan de to modellene kan slås sammen til en prosess som gir synergier og forenkling både når det gjelder strategiutforming og operative tiltak samt prosess/arbeidsmengde for lokale aktører.  Det er også et mål at prosessen utad skal fremstå som enkel og oversiktlig.

Adobe Stock
Mann på fjelltur på Senja
Adobe Stock
Glad familie på gangbro av tre på Senja,