L

Mimir AS

Bredochsgate 1,
3256 Larvik

.......

Epost
post@mimir.no

w

Kan vi bruke pandemien til å tenke nytt?

Kan vi bruke "Cost Flipping" som tilnærming for å håndtere noen av utfordringene for moderne turisme, – de vi snakket om før virusutbruddet?

NYHET!
01.01.197000:00 Janne Auby

Den islandske turismeklyngen har satt i gang en serie med tenketanker under tittelen "Restart Tourism" for å diskutere framtidens turisme. Bård er sammen med rådgivere fra flere land med på dette og bidrar i den vedlagte episoden. Takk også til Trygve Sunde Kolderup for hjelpen med norske eksempler.