L

Mimir AS

Bredochsgate 1,
3256 Larvik

.......

Epost
post@mimir.no

w

STRATEGI FOR UTVIKLING AV NORSK REISELIV

En ny nasjonal reiselivsstrategi blir et viktig verktøy for å sette retning for hvilket reiseliv Norge skal ha i fremtiden. I 2019 ga Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) et mandat til Innovasjon Norge om å lede arbeidet med å utforme en helhetlig strategi for utvikling av norsk reiseliv. Den ferdige strategien skal leveres oppdragsgiver NFD 1. mars neste år. Nå inviteres hele reiselivs Norge til å bidra med sine innspill til fremtidens reiseliv.

NYHET!
01.01.197000:00 Janne Auby

Banner til Nasjonal Reiselivsstrategi, viser dame foran fjell med norskt flagg.

Mimir er prosessleverandør

Mimir er valgt ut som prosessleverandør, og vi startet opp arbeidet sammen med vår oppdragsgiver Innovasjon Norge allerede i februar. - Hele teamet i Mimir er involvert i dette viktige oppdraget for norsk reiseliv. Vi er både stolte og ydmyke over å få bidra med våre faglige og prosessuelle ressurser i utformingen av en nasjonal strategi for fremtidens reiseliv, sier Mimirs kontaktperson Ingrid Solberg Sætre.

Bruk den digitale innspillskassen
Vi oppfordrer hele reiselivet til å bidra med sine synspunkter gjennom å bruke den digitale innspillskassen på Visitnorway.no/Innsikt. Innspillene som kommer inn, vil bli benyttet som kunnskapsgrunnlag til diskusjoner i panelsamtaler digitalt og fysisk gjennom høsten. 

Helhetlig og samlende strategi
Mandatet for reiselivsstrategien beskriver at arbeidet skal resultere i en helhetlig og samlende strategi, som skal peke på sentrale muligheter og utfordringer i reiselivet. Den skal i tillegg skissere hvor det er behov for ny kunnskap, nye løsninger og tiltak som kan bidra til en lønnsom og bærekraftig utvikling av norsk reiselivsnæring. Strategien skal ha en bred tilnærming til ulike virkemidler som kan benyttes for å nå målet, og det skal angis hvilke aktører som har ansvar for å gjennomføre ulike tiltak.

Arbeidet med strategien skal involvere både reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer, samt små og større bedrifter fra ulike deler av landet. Som valgt prosessleverandør skal vi sørge for god gjennomføring av samlingspunkt for innsamling av innspill, og vil invitere interessenter direkte, til møter både fysisk og digitalt i månedene fremover.

 

FAKTA

  • Innovasjon Norge skal lede arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien.  
  • Prosessen skal involvere relevante aktørerfra ulike bransjer og sektorer, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv. 
  • Strategiarbeidet skal ta utgangspunkti viktige muligheter og utfordringer i reiselivet og komme med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv. 
  • Strategien vil bli overlevertRegjeringen innen 1. mars 2021. 

TIDSLINJE
Medio juni 2020
Innovasjon Norge åpner opp en digital innspillskasse - her kan alle som ønsker det sende inn sine forslag til hva som bør være med i ny nasjonal reiselivsstrategi

  1. september 2020
    Siste frist for å gi innspill digitalt
  2. mars 2021
    Frist for å levere strategi til regjeringen.

STRATEGILEDELSE
Prosjektansvarlig:
Håkon Haugli, adm.dir. i Innovasjon Norge

Prosjektledere:
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør og Audun Pettersen, leder for bærekraftig reiseliv og mat (begge Innovasjon Norge)

Prosessleverandør: 
Mimir as v/ Ingrid Solberg Sætre; ingrid@mimir.no

Prosjektgruppen:
Består av ressurspersoner fra Innovasjon Norge og valgt prosessleverandør. 

Banner til Nasjonal Reiselivsstrategi, bilde av far som holder litet barn med norske fjell i bakgrunnen.