Mennesket og reinen

Oppdrag
10.08.201715:17 Janne Auby

Prosjekteier: Buskerud fylkeskommune / Miljødirektoratet
Gjennomført: 2019-2021
Rolle: prosjektledelse
Kontaktperson: Torill Olsson, Mimir as
Referanse:
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune

Prosjektet «Mennesket og reinen» er en del av Miljødirektoratets verdiskapingsprogram «Villreinfjellet som verdiskaper». Målet for programmet er bred og bærekraftig verdiskaping rundt norske villreinfjell og på en måte som sikrer villreinens levekår.

Prosjektet «Mennesket og reinen» dekker Hardangervidda og Nordfjella, og bygger på funnene i to ulike forprosjekt: «Velkommen til villreinfjellet» (i regi av Buskerud fylkeskommune) og «Tettere på villreinfjellet» (i regi av Nore og Uvdal kommune). 

På bakgrunn av funnene i forprosjektene skal hovedprosjektet gjennomføres med fire
innsatsområder: attraksjons- og destinasjonsutvikling, avbøtende tiltak, arbeid mot reiselivsaktører samt formidling og historiefortelling mot publikum.

Adobe Stock
Villrein på fjellknaus
Shutterstock
Villrein i snøen