Et forstudie for en regional reiselivsstrategi

Oppdrag

Prosjekteier: Visit Hardangerfjord AS  
Gjennomført: 2022
Kontaktperson: Torill Olsson, Mimir as
Referanse:
Andreas Skogseth, Visit Hardangerfjord 

Visit Hardangerfjord, Hardangerrådet inkl. ordfører i Kvinnherad ønsker å utvikle en felles reiselivsstrategi for Hardanger. Forstudien kartlegger dagens situasjon og hvor reiselivet ønsker å være på kort og lang sikt. Forstudiet danner grunnlaget for arbeidet med en regional reiselivsstrategi for Hardanger – regionen.

Forside av rapport Hardanger

Adobe Stock
Bilde av person som sitter i turstol ved siden av telt på Dronningstien i Hardanger.
Adobe Stock
Bilde av person som står i rød jakke på Trolltunga med hendene i været.