Johtit, samisk reiseliv

Oppdrag

Prosjekteier: NordNorsk Reiseliv AS
Gjennomført: 2019-2020
Rolle: faglig veileder
Kontaktperson: Ann-Jorid Pedersen, Mimir as
Referanse:
Hilde Bjørkli, NNR AS

Mimir vant i juli 2019 anbudet på siste del av Johtit, NordNorsk Reiselivs prosjekt for utvikling av samiske opplevelser. Prosjektet går ut 2020.

NordNorsk Reiseliv (NNR) startet høsten 2017 et 3-årig samisk reiselivsprosjekt hvor bedrifter som satser på samisk kultur står i sentrum. Prosjektet er finansiert av Sametinget, Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, samt Innovasjon Norge. Prosjektets fokusområder er kompetanseheving, kunnskapsproduksjon, nettverksarbeid og distribusjon.

Med økende og endret turisme, der gjestene har høy kunnskap om reisemålet og klare forventninger til opplevelsene de skal kjøpe, må samiske reiselivsbedrifter være forberedt på å levere på et høyt nivå.

Målet i Johtit - Samisk Reiseliv vil derfor være å styrke verdiskapningen for deltakende bedrifter gjennom en systematisk utvikling av bedriftens kompetanse og leveranse, samt styrke markedstilgang og bedre tilgjengeligheten. Samisk kultur står sterkt i Nord-Norge og har stor attraksjonskraft. Å få opp flere profesjonelle, samiske reiselivsprodukter vil være essensielt for effektiv bygging av merkevaren Nord-Norge.

Mer info om prosjektet ligger her.

 

Magnus Strøm
Kaffe på bålet med samisk drak i bakgrunnen
Terje Rakke
Par i Nordlys