Reiselivsstrategi for Ulvik

Oppdrag

Prosjekteier: Ulvik Herad  
Gjennomført: 2022
Kontaktperson: Torill Olsson, Mimir as
Referanse:
Mona Hellesnes, Ulvik herad   

Reiselivsstrategien for Ulvik herad følger opp strategisk næringsplan for kommunen. Den skal også fungere som et viktig innspill til rullering av kommunens samfunnsdel.

Forside av Forstudie for Hardanger.

Adobe Stock
Bilde av fjell og vann i lilla lys.
Adobe Stock
Bilde av Ulvik med bygninger, hotell og fjell med blå himmel.