Strategi for reiselivet i Vefsnaregionen

Oppdrag

Prosjekteier: Vefsna Regionalpark 
Gjennomført: 2021-2022 
Kontaktperson: Ingrid Solberg Sætre, Mimir as
Referanse: 
Geir Olsen, daglig leder i Vefsna Regionalpark, Ellen Schjølberg, ordfører Grane kommune 

Utgangspunktet for denne strategien er ønsket om å skape et helårig, attraktivt og bærekraftig reiseliv i hele Vefsnaregionen tuftet på natur, kultur og historie. Den vitale småbyen Mosjøen og regionens levende bygder utgjør et verdifullt ressursgrunnlag for reisemålet. Utvikling av reiseliv som en verdsatt fremtidsnæring skal bidra til attraktive lokalsamfunn i regionen.  

Masterplanen er en helhetlig langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial i de tre kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal som sammen utgjør Vefsna regionalpark. Strategien har navnet «Fra knutepunkt til helårig reisemål» og gjelder for perioden 2022 – 2028.  

Strategifasen (fase 2) ble avsluttet våren 2022 og bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag med analyser og anbefalinger fra forstudien (fase 1), jfr. rapporten «Forstudie reisemålsprosess for Vefsnaregionen på Helgeland, februar 2020».

Mimirs rådgivere har fulgt reiselivsutviklingen i Vefsnaregionen gjennom ulike oppdrag i en 10-årsperiode og var eksterne prosjektledere i både forstudien (fase 1) og i selve utarbeidelse av strategien (fase 2).

 

Bilde av forside av strategi.

Jan Inge Larsen-Visit Helgeland
Bilde av laksefisker som står ved elv.
Kathrine Sørgård
Bilde av gutt som sitter i vinduskarm på Fru Haugans og ser ut.
Grane Bygdetun
Bilde av snøkledd Grane Bygdetun.