Reiselivsstrategi for Vesterålen

Oppdrag

Prosjekteier: Visit Vesterålen 
Gjennomført: 2017-2019 
Kontaktperson: Ingrid Solberg Sætre, Mimir as
Referanse: 
Astrid Berthinussen, Reiselivssjef, Visit Vesterålen 

Det er de fem kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes som i dag utgjør reisemålet Vesterålen og som står bak  reisemålsstrategien, også kalt Masterplanen.  

Visjonen “Bærekraftig vekst mot 2025” er formulert slik: 
Innen 2025 skal Vesterålen etablere seg som Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser med vandring (Hikers Paradise), nordlig dyreliv (Whales & Wildlife) og møter med en livskraftig nordlig kystbosetting (Flourishing Communities) som signaturprodukter.  

Strategien ble utarbeidet på oppdrag fra Visit Vesterålen som frem til 2021 var et eget virksomhetsområde under Vesterålen regionråd. Første del av kvalifiseringen til “Merket for Bærekraftig reisemål” var en integrert del av strategiarbeidet. Vesterålen kvalifiserte for Merket våren 2021. ​ 

Mimirs rådgivere var eksterne prosjektledere for reiselivsstrategien, samt prosessveileder for arbeidet med å kvalifisere for Merket for Bærekraftig Reisemål. 

 

Bilde av forside av Reiselivsstrategi

Marten-Bril-.nordnorge.com
Bilde av hval som dykker med halefinne over vannet.
Magnus Strøm-nordnorge.com
Nærbilde av fargerik samisk kofte.
Øyvind Wold-visitvesteralen.com
Bilde av dame med sykkel som står ved vei og ser ut over hvit sandstrand.
Øystein Lunde Ingvaldsen-nordnorge.com
Bilde av skulptur med nordlys på himmelen bak.