Mennesket og reinen

Oppdrag

Prosjekteier: Viken fylkeskommune  
Gjennomført: 2018-2022  
Kontaktperson: Torill Olsson, Mimir as  
Referanse: Lise-Berith Lian, Viken fylkeskommune 
 
"Mennesket og reinen" er en del av Miljødirektoratets program ” Villreinfjellet som verdiskaper”. Prosjektet omfatter Hardangervidda og Nordfjella villreinområder. 

Målet med  ”Mennesket og reinen” har vært å formidle den unike villreinhistorien på en måte som gir økt attraksjonskraft for reiselivet og samtidig øker forståelse av å ta vare på villreinen som norsk ansvarsart. Ett viktig delmål har vært å øke samhandlingen mellom forvaltning og reiseliv og å gjøre reiselivsaktørene til villreinambassadører og forvaltningens forlengede arm.  

Tilnærmingen i prosjektet har vært å bruke verktøy som historiefortelling og opplevelsesdesign for å utvikle formidlingskonsepter som treffer både hjerte og hjerne. Prosjektet er bygget rundt de fem pilotbedriftene Finse 1222, Vasstulan høyfjellssenter, Solheimstulen, Halne fjellstugu og Steinbergdalshytta som har jobbet frem ulike formidlingskonsept knyttet til villreinhistorien. Det har også omfattet en forstudie for ett besøkssenter i Nore og Uvdal kommune.  

I tillegg er det under utvikling et digitalt villreinkurs for reiselivsaktørene rundt Hardangervidda og Nordfjella. Målet med kurset er å gi aktørene kunnskap om villreinen/villreinhistorien, inspirasjon til å utvikle egne formidlingskonsept samt å gjøre dem til villreinambassadører 

Mimir har hatt prosjektledelsen i perioden 2018-2022. Viken fylkeskommune viderefører nå arbeidet med interne ressurser.  

Film: Per Tomas Govertsen / Govertsen film

 

Bilde av forside av rapporten "Mennesket og reinen"

Adobe Stock
Bilde av reinsdyr i høstlandskap som snur seg og ser i kamera.
Adobe Stock
Bilde av reinsdyrflokk som løper opp bakke i snøen.
Adobe Stock
Bilde av reinsdyrkalv som ligger på bakken.