Skreddersydde kurs

Ønsker du deg et kurs innen et spesielt tema eller ønsker du et kurs som er skreddersydd til nettopp din bedrifts eller ditt reisemåls behov? Da kan Mimir trolig hjelpe deg. Vi har et team som til sammen dekker et bredt spekter av kompetanseområder. Vi har også et stort nettverk av dyktige spesialister som vi kan trekke inn ved behov. Det betyr at vi ganske sikkert kan lage akkurat det kurset du ønsker deg. Ta kontakt med oss for en prat eller send oss en mail med noen tanker om hva dere ser for dere.

Kurs

Foredrag, undervisning og konferanseinnlegg

Våre rådgivere benyttes også som foredragsholdere og konferanseledere, samt som fagansvarlige for ulike kompetansetiltak. Evalueringer fra konferansene viser at vi både oppleves som kunnskapsrike, relevante og gode til å formidle.

De temaene vi gjerne snakker om er knyttet til opplevelsesøkonomi, trender og fremtidsperspektiver, markedskunnskap, kjøpsadferd og distribusjon, attraksjonskraft og produktutvikling i det opplevelsesbaserte reiselivet, bærekraftig reiseliv, besøksforvaltning, reisemålsutvikling, reiseliv som drivkraft i utvikling av gode lokalsamfunn samt reiselivets økosystem.

 

Kontakt:
For mer informasjon eller bestilling, kontakt:
Torill Olsson, torill@mimir.no, telefon: 995 68 045
Marie Bergsli, marie@mimir.no, telefon: 908 27 788