Skreddersydde kurs

Ønsker du deg et kurs innen et spesielt tema eller ønsker du et kurs som er skreddersydd til nettopp din bedrifts eller ditt reisemåls behov? Da kan Mimir trolig hjelpe deg. Vi har et stort nettverk av dyktige spesialister og anvendelige generalister som kan lage det kurset du ønsker deg. Ta kontakt med oss for en prat eller send oss en mail med noen tanker om hva dere ser for dere. Flere av oss underviser tidvis på høgskoler og universiteter, som Nord Universitet og Høgskolen i Østfold.

Kurs

Foredrag, undervisning og konferanseinnlegg

Våre rådgivere benyttes også som foredragsholdere og konferanseledere, samt som fagansvarlige for ulike kompetansetiltak. Evalueringer fra konferansene viser at vi både oppleves som kunnskapsrike, relevante og gode til å formidle.

De temaene vi gjerne snakker om er knyttet til opplevelsesøkonomi, trender og fremtidsperspektiver, markedskunnskap, kjøpsadferd og distribusjon, attraksjonskraft og produktutvikling i det opplevelsesbaserte reiselivet, bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling.