Ann-Jorid Pedersen

Telefon: 33 11 55 30 / mob 48 11 41 48
E-post: ann-jorid@mimir.no

Partner og rådgiver

Lang og bred erfaring fra reiselivet

Ann-Jorid har jobbet i Mimir siden 2010. Hun har jobbet i reiselivsnæringen i hele sitt voksne liv, og har vært aktiv innen virksomhetsområder som destinasjonsledelse, arrangementsproduksjon, opplevelsesproduksjon, salg/markedsføring, bedriftsledelse og utviklingsarbeid.

 

Skriveglad lesehest 
Ann-Jorid er en skriveglad lesehest med et nært forhold til boksamlingen sin. Hun er også opptatt av historie, musikk, friluftsliv og gode kulturopplevelser. Ann-Jorid har hjemmebase i Fredrikstad der hun bor og jobber i et gammelt trehus fra 1920-tallet. I stua hennes er det skrivestolen med lammeskinn og pianoet som er de to viktigste møblene. Begge brukes flittig når hun ikke er ute på sine mange jobbreiser.

 

Utdannet innen humanistiske fag 
Ann-Jorid er utdannet innen humanistiske fag ved hhv Università di Pavia i Italia, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Vestfold. Fra sistnevnte institusjon, som nå heter Høgskolen Øst, har hun en mastergrad i faglitterær skriving og formidling. I dette studiet fordypet hun seg i opplevelsesøkonomi og skrev en bok om dette. Ann-Jorid har tidligere jobbet med reiselivsutvikling flere steder i Norge, samt noe i utlandet (Kenya og Russland). De siste årene før hun gikk over til rådgiversiden, hadde hun ansvar for å etablere og bygge opp hotell/turoperatørselskapet Basecamp Spitsbergen AS i Longyearbyen (1998-2003), og deretter for å etablere og drive destinasjonsselskapet Opplev Fredrikstad AS (2003-2010). Ann-Jorid har også ledet en rekke privat-offentlige utviklingsprosjekter, og sittet i flere styrer og regionale råd og utvalg. Hun er spesielt opptatt av hvordan reiselivet kan bruke historiefortelling og opplevelsesdesign som strategiske verktøy, og jobber mye med dette temaet i Mimir.

 

Reisemålsutviklingsprosesser
Siden hun begynte som rådgiver i Mimir våren 2010 har Ann-Jorid vært prosjektleder for reisemålsutviklingsprosessene for hhv Indre Helgeland, Nordkapp, Vesterålen, Kirkenes, Svalbard og Hammerfest. Hun har også vært rådgiver for den samme prosessen på Sør-Helgeland og har bistått Lofoten i en mellomfase. Ann-Jorid har også jobbet med kompetanseheving og opplevelsesdesign for sentrale aktører i Lillehammerregionen, for cruisedestinasjonene langs kysten av Nord-Norge, og for ulike bedrifter og aktørnettverk over store deler av Norge. Hun har vært strategisk rådgiver for landsdelsselskapet Nord-Norsk Reiseliv AS og har levert flere strateginotater og struktureringsanalyser. Hun har også ledet mange titalls kurs og workshops om opplevelsesdesign og er en mye brukt foredragsholder.

 

Forfatter 
I april 2012 ga Ann-Jorid ut fagboken "Opplevelsesøkonmomi. Kunsten å designe opplevelser" på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Den er blitt pensum på flere høgskoler og universiteter. I juni 2015 kom også boka "Opplevelsesbasert verdiskaping" ut. Les mer og bestill bøkene "Opplevelsesøkonmomi. Kunsten å designe opplevelser" og "Opplevelsesbasert verdiskaping"

Dag G. Nordsveen
Ann-Jorid Pedersen på snøskuter på Svalbard
Ann-Jorid Pedersen på Kjerringøy
Ann-Jorid Pedersen med snøkledde fjell