Ingrid Solberg Sætre

Telefon: 33 11 55 30 / mob 92 01 04 61
E-post:ingrid@mimir.no

Partner - Rådgiver

RÅDGIVEREN PÅ GRENSEN

Ingrid bor i grensebyen Halden og har 25 års erfaring fra norsk reiseliv med vekt på naturbasert reiseliv og bygdeturisme, reisemålsutvikling, skilting og merking av turløyper, ledelse av klynger og bedriftsnettverk, bedriftsrådgivning, samt arrangementsutvikling.

 

Fra Drivkraften til Mimir
Ingrid har vært rådgiver i 10 år gjennom sitt eget selskap, Drivkraften. Like lenge har Mimir og Drivkraften samarbeidet bl.a. i Arena-prosjektet Innovativ Fjellturisme. Fra 2017 er Ingrid rådgiver på full tid i Mimir, og hun gleder seg stort over å være en del av Norges eldste og mest allsidige miljø innen reiseliv og opplevelsesnæring.

 

Alltid jobbet i og for norsk reiseliv
Fra sin første sommerjobb på turistkontoret ved Svinesund har Ingrid jobbet i og for norsk reiseliv, bl.a. hos NSR Travel & Hurtigruta i London og hos Den norske Hytteformidling i Oslo med satsingen Norsk Opplevelsesferie. Deretter var hun 10 år i Norges Turistråd & Innovasjon Norge med ansvar for bl.a. Landbrukssamarbeidet, Aktiv Ferie-satsingen og Internasjonale vinterkampanjer. Ingrid har studert reiseliv ved Høgskulen i Sogndal, samt økonomi og adm. ved Høyskolen i Østfold.

 

Arrangør på grensen
I 2005 ble pendlertilværelsen fra Halden til Oslo byttet ut med ledelse av lokale arrangement som «Allsang på grensen» og jobb for Grenserittet i 3 år. Samtidig etablerte hun egen rådgivningsvirksomhet.  

 

Utvikler bedrifter, nettverk og reisemål
Som en del av team Mimir leverer Ingrid tjenester som rådgiver for enkeltaktører (FRAM Strategisk ledelse), produkt- og markedsutvikling for bedriftsnettverk (Opplev Helgeland) og i reisemålsutviklingsprosesser (Norefjell og Flekkefjord).  

 

Skilting og gradering av turløyper
I perioden 2011 – 2013 var hun engasjert i kvalitetsutvikling av et nasjonalt system for skilting og gradering av turløyper, noe som resulterte i Merkehåndboka – en felles satsing i regi av DNT, Innovasjon Norge, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovativ Fjellturisme. Ingrids hjerte banker derfor ekstra hardt når hun ser fine skilt på tur.

 

Naturbasert reiseliv, friluftsliv og folkehelse
Økt samhandling mellom naturbasert reiseliv, friluftsliv og folkehelse er noe som opptar Ingrid spesielt. Tematikken er aktualisert gjennom en rask besøksutvikling ved enkelte naturattraksjoner, noe som har resultert i fokus på sikkerhet og bærekraft. Ingrid har bidratt inn i dette arbeidet bl.a. som rådgiver og fasilitator for Innovasjon Norge og Miljødirektoratet.

 

Kortreiste opplevelser
På fritiden er Ingrid fornøyd når hun kan nyte kortreise opplevelser i naturen - enten i Norge eller i sommar-stugan på de svenske Koster-øyene. Hun er gift med Espen og de har to fotballspillende tenåringsbarn og en fuglehund. Ingrid har ulike verv i lokalsamfunnet bl.a. for Nordisk 4H-leir 2017 og Orienterings VM 2019 – begge er i Østfold for første gang. Som en del av Mimir håper Ingrid å kunne bidra med sin kompetanse og engasjement til et mer bærekraftig norsk reiseliv i tiden som kommer.

Dag G. Nordsveen
Ingrid Solberg Sætre
Ingrid Solberg Sætre med Merkehåndboka
Ingrid Solberg Sætre på moped på Koster
Ingrid Solberg Sætre står på hode ute i naturen på fjellet