Janne Auby

Telefon: 33 11 55 30 / mob 91 57 16 78
E-post: janne@mimir.no

Partner - Designer

Lang erfaring innen design

Janne jobber på vårt kontor i Larvik som designer. Hun begynte i Mimir i august 2016, men har gjennom flere år samarbeidet med Mimir på designoppgaver.

Janne er utdannet innen visuelll kommunikasjon og har jobbet i 30 år i reklamebyråer i Vestfold og Telemark som Art-Director og prosjektleder. Hun har jobbet med små og store bedrifter over hele landet innen et variert spekter av bransjer.

Oppdragene har vært alt fra logo- og profilutvikling, utarbeidelse av helhetlige kampanjer, annonseproduksjon, brosjyre-, katalog-, rapport- og plakatdesign, skiltdesign både innendørs og utendørs, utstillinger på messer, prosjektstyring av små og store prosjekter, nettsider og digitaltmateriell til sosialemedier mm.

Janne er opptatt av å skape gode designløsninger som bygger identitet, former innholdet og formidler kundens budskap. Sammen med kunnskapen Mimir  innehar om sine kunder, klynger og prosjekter gir det et solid grunnlag og muligheter for å utvikle gode og riktige designløsninger på en «kortreist» og effektiv arbeidsmåte.


Janne bor i Larvik og har en sønn. Janne har sort belte i Taekwondo og vært instruktør for ungdomspartiet i klubben. Hun er glad i hagearbeid, gåturer på kyststien eller i Bøkeskogen, er veldig glad i å reise, se film og leser mange bøker i løpet av et år.

Dag G. Nordsveen
Janne Auby
Janne ser utover landskapet i Kvalvika.
Janne på Sarakiniko på Milos.
Janne holder opp en stor fisk på fiskebåt i Lofoten.