L

Mimir AS

Bredochsgate 1,
3256 Larvik

.......

Epost
post@mimir.no

w

Ronny Brunvoll

Telefon: 33 11 55 30 / mob 95 11 61 65
E-post: ronny@mimir.no

Rådgiver
03.01.201910:46 Janne Auby

Med blikk mot nord

Etter 6 år som reiselivssjef på Svalbard åpner nå Ronny Mimirs første permanente Nord-Norge-kontor, med base i Svolvær, Lofoten. Her skal møringen betjene kunder primært i nord, selv om oppdrag sørpå på ingen måte er utelukket.

 

Allsidig bakgrunn
Ronny har utdannelse innen språk, markedsføring og økonomi fra UiO og NMH (BI). Han har en allsidig jobb-bakgrunn, hovedsakelig innen markedsføring, journalistikk, øko/admin, strategi, ledelse og arrangementsutvikling. I reiselivet har Ronny jobbet siden 2008, og da innen destinasjonsselskapene Destinasjon Geirangerfjord & Trollstigen og Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, før han i 2012 begynte i Visit Svalbard. Ronny har i løpet av disse årene opparbeidet seg et stort nettverk innen reiselivet, spesielt i nord og fjord.

 

Samhandling og lokal verdiskaping
Jobben i et destinasjonsselskap handler mye om å fremme lokal samhandling, hvor man står midt i spennet mellom kommersiell næring, lokalsamfunn, politikk, offentlig forvaltning og ymse særinteresser. Det å sikre at reiselivsutviklingen skjer langs bærekraftige linjer og i tråd med både naturverdier og lokalsamfunnets interesser er Ronny brennende opptatt av. Lønnsomme bedrifter, lokal verdiskaping og solide helårs arbeidsplasser er en essensiell del av dette perspektivet.

På Svalbard har profesjonalisering av reiselivet og en mer bærekraftig utvikling av reisemålet/lokalsamfunnet stått i fokus. Av større prosjekter Ronny har kjørt er «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2025», «Merket for bærekraftig reisemål Longyearbyen» og etableringen av «Svalbard Cruise Network». Med mange og til dels sprikende interesser er det avgjørende at man har klare strategier og planer for hvilke ambisjoner, mål og resultater som skal oppnås. Ronnys erfaring er at for å lykkes i utviklingsprosesser må man evne å kommunisere ærlig og tydelig, og  samtidig sørge for forankring av prosessene både i og utenfor næringen.

 

Lever jobben
Ronny lever av og for opplevelser, og er selv en ivrig bruker av naturen. Jakt og fiske, kajakkpadling og generelt friluftsliv er blant interessene. Det store og varierte kulturlivet i Lofoten er også noe av det han ser mest frem til å utforske nærmere i tiden fremover. Videre er lidenskapen i livet knyttet opp mot Liverpool FC, og møter avtales sjelden uten en avsjekk mot terminlista i Premier League.

Portrett av Ronny Brunvoll
Ronny med isfjell bak
Ronny holder stor fisk
Ronny på bar med Liverpool skjerf