Markedsvurderinger

Tenk helhetlig og målrettet i forhold til kundens preferanser

Tjeneste

Markedskunnskap gir økt lønnsomhet og redusert risiko

Mimir utfører både markedsanalyser og produkt- og attraksjonsvurderinger for bedrifter, reisemål, kulturinstitusjoner og attraksjoner eller ulike former for holdningsundersøkelser for eksempel på reisemål.

I samarbeid med våre samarbeidspartnere kan vi også gjennomføre holdningsundersøkelser på reisemål. 

Vi jobber også med ulike former for innhenting av kundeinnsikt i form av undersøkelser eller dybdeintervjuer koblet mot nisjer, personasutvikling osv. Dette er undersøkelser som gir helt konkrete signaler om hva dagens kunder er tilfreds med og hva som er viktig å forbedre. 

Analysene dimensjoneres etter behov og vi velger metode for datainnsamling og analyseopplegg i samråd med våre oppdragsgivere.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider ofte med tjenestedesignere og opplevelsesdesignere eller med byråer som Statistisk Sentralbyrå, TNS Gallup og liknende. 

Konkrete råd

Mimirs rådgivere har videre bred erfaring med ta markedsbetraktninger, potensial- og lønnsomhetsvurderinger over i konkrete strategier.

Verktøyene og modellene vi har utviklet til dette arbeidet kan benyttes både ved nyetableringer og ved videreutvikling av eksisterende bedrifter og attraksjoner. Vi legger vekt på å gi konkrete råd om både utforming og innholdet ut fra hvilke målgrupper attraksjonen retter seg mot.

Person som jobber ved PC på markedsanalyse
To stabbur med grønt gress i Ålesund
På topptur på Svalbard, strekker hendene opp i jubel
Nærbilde av to sykkelhjul på tur i solnedgang