Klyngeledelse

Klyngesamarbeid gir mer innovasjon og økt lønnsomhet.

Tjeneste

Vi har ledet klynger i over 10 år, først Innovativ Fjellturisme og siden 2008 Innovative Opplevelser. Vi har også bistått Innovasjon Norge med opplæring av nye klyngeledere, sittet i evalueringsutvalg og bidratt med rådgivning for klyngeutvikling også i andre næringer.

Filmen til venstre forklarer klyngesamarbeid i praksis og gir en introduksjon til Norwegian Innovation Clusters-programmet som eies av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Innovative Opplevelser – et svært vellykket klyngesamarbeid

Innovative Opplevelser består nå av 61 virksomheter i Nord-Norge og på Svalbard og har gjennom kunnskap, fokus på opplevelsesbasert verdiskaping, samarbeid med FoU-miljøer og sterke enkeltbedrifter oppnådd svært gode resultater. Det gjelder både lønnsomhet og sesongutvikling.

Cluster Management Excellence – Bronze level

Bård Jervan er medlem av European Cluster Managers Club, og klyngeledelsen for Innovative Opplevelser er sertifisert som European Cluster Excellence Initiative – Bronze level. Mimirs rådgivere har gjennom denne typen oppdrag etablert et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk både med andre klynger, FoU-miljøer, destinasjoner, bedrifter, organisasjoner og fagpersoner.

Bedriftsnettverk – et nyttig verktøy

Innovasjon Norges bedriftsnettverksordning har vist seg å være særlig vellykket innen reiseliv. Mimirs rådgivere har lang erfaring med å bistå utviklingen av bedriftsnettverk. Det gjelder både Telemark 2.0, The Conference Coast (Vestfold), «Export Harstad», «Blide Barn» (Vestfold/Telemark) og Opplev Helgeland. Vi har også bidratt med opplæring av andre prosjektledere for bedriftsnettverk, og har utviklet et enkelt «navigasjonsverktøy» for disse.

Bård Jervan mottar Cluster Management Excellence Bronze diplom
Nærbilde av gruppearbeid med skjema på workshop
Klyngesamling med medlemmer samlet på brygge i allværsjakker