Reisemålsutvikling

Mimir har mer enn 20 års erfaring på fagfeltet.

Tjeneste

Fornøyde gjester, lønnsomme bedrifter, gode lokalsamfunn og bærekraftig utvikling

Moderne turister vet hva de vil ha, og er opptatt av innholdet i sine ferier. Kravene til opplevelser, bedrifter, attraksjoner og reisemål er høye. For å levere på dette må destinasjonsaktørene trekke i samme retning, og skape attraktive reisemål sammen. Samtidig må man ta vare på ressursgrunnlaget, naturen og lokalsamfunnene. All vekst framover må være bærekraftig over tid, og ha fokus på verdiskaping som kommer alle involverte til gode, både bedrifter og lokalsamfunn.

Reisemålsutvikling er et sammensatt fagfelt og krever kompetanse og erfaring på mange områder. Inspirert av erfaringer fra internasjonale reisemål var Mimir med å bringe arbeidsmodellen til Norge. Vi har derfor mer enn 20 års erfaring fra området. Vi har hatt fagansvar for å utvikle og oppdatere Innovasjon Norges "Veileder for reisemålsutvikling" og har også hatt oppgaven med å kurse andre rådgivere i temaet. Fire av våre rådgivere er sertifisert for å jobbe innenfor ordningen. 

Vi kan også bidra med revidering av reisemålsstrategier og med andre former for strategier på reisemålsnivå.

 

Kobling mot merket "Bærekraftig reisemål"

Innovasjon Norges merkeordning "Bærekraftig reisemål" stiller krav om at reisemålet har en helhetlig strategi som er utviklet i en bred og åpen prosess.

Merkeordningen stiller også andre krav som må hensyntas i strategiarbeidet. Vi har rådgivere som er godkjent for å jobbe både med merkeordningen og reisemålsprosessen. Vi har derfor kunnskap om hvordan gjennomføre de to prosessene på en måte som gjør at de forsterker hverandre og gir synergier for arbeidet på reisemålet. 

 

Strategisk rammeverk for vellykket utvikling

Hva som er de viktigste problemstillingene varierer fra sted til sted, men det starter alltid med situasjons- og mulighetsanalyser, deretter strategiutvikling, handlingsplaner som prioriterer og ivaretar bærekraftperspektivet. Målet er et strategisk rammeverk for videre utvikling som alle aktørene på reisemålet forholder seg til, og som prioriterer de viktigste fellestiltakene. 

Last ned Innovasjon Norges Håndbok for reisemålsutvikling og lær mer om temaet. Med den sterke veksten vi nå ser i norsk turisme blir det enda viktigere å styre utviklingen i en både ønsket, markedsrettet, lønnsom og bærekraftig retning!

 

Referanser

Vi har ledet prosesser på ulike nivå for Geilo, Hovden, Norefjell, Golsfjellet, Vrådal, Narvik, Lofoten, Voss, Vega, Sør-Helgeland, Indre Helgeland, Bodø, Svalbard, Nordkapp, Kirkenes, Hammerfest, Vesterålen, Flekkefjord og Senja. I disse prosjektene trekker vi ofte inn samarbeidspartnere med utfyllende kompetanse, som arealplanleggere, arkitekter, tjenestedesignere, avhengig av problemstillingene

 

For mer informasjon ta kontakt:

Torill Olsson, torill@mimir.no, mob: 99 56 80 45
Marie Bergsli, marie@mimir.no, mob: 90 82 77 88
Ann-Jorid Pedersen, ann-jorid@mimir.no, mob: 48 11 41 48
Ingrid Solberg Sætre, ingrid@mimir.no, mob: 92 01 04 61

Adobe Stock
Bilde av stabbur i snølandskap
Adobe Stock
Bilde av Saltstraumen
Adobe Stock
Bilde av fyrtårn.

Relaterte artikler