Strategirådgivning

Det er ingen vits i å løpe om du er på feil vei. Du må forstå hvor du er og vite hvor du vil. Strategiarbeid er ikke lenger noe man gjør en gang hvert jubelår. Det handler snarere om en kontinuerlig evolusjonsprosess der man tester og feiler, korrigerer og handler på nytt.

Tjeneste

En strategi skal være levende og dynamisk. En strategi er et verktøy som gir retning og mening hver dag og i det lange løp. Da trenger man ofte hjelp til å se seg selv utenfra, til å bli stilt de vanskelige spørsmålene og bistand til å se nye muligheter. Våre strategiprosesser innebærer tett samhandling mellom våre rådgivere og dere som kunde, gjerne også med omgivelsene deres.

Både norsk og internasjonalt reiseliv er inne i et betydelig taktskifte. Å forstå mekanismene som påvirker hver enkelt bedrift eller reisemål, er avgjørende for å lykkes. For utviklingen går fort, og det grønne skiftet krever både omstilling og praktisk handling. En god strategi må ta opp i seg både ytre og indre krefter. Mimir har inngående kunnskap om reiselivet og de endringene næringa står oppe i, samtidig som vi har lang erfaring med strategiutvikling for små og mellomstore bedrifter, nettverk og reisemål.

Vi legger stor vekt på at strategien skal kunne operasjonaliseres raskt og at den skal bidra til lønnsomhet og verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Hvert oppdrag skreddersys for en løsning som passer dere best mulig.

 

FOR MER INFORMASJON TA KONTAKT:

Torill Olsson, torill@mimir.no, mob: 99 56 80 45
Marie Bergsli, marie@mimir.no, mob: 90 82 77 88
Ann-Jorid Pedersen, ann-jorid@mimir.no, mob: 48 11 41 48
Ingrid Solberg Sætre, ingrid@mimir.no, mob: 92 01 04 61

Mann som står i kryss i skogen for å ta et vaivalg
Varde på fjellet
Mann på brygge som ser ut over havet
Fyrtårn mot himmel